21.02.2014

W tym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie postepowania antysubsydyjnego w oparciu o skargi dotyczące nieuczciwych praktyk w handlu pstrągami pomiędzy Unią Europejską a Turcją.

 

Chodzi o to, że rząd Turcji dofinansowuje swój sektor akwakultury, tworząc tym samym nierówną konkurencję i wpływając negatywnie na konkurencyjność UE kosztem wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w Unii. Turcja wspiera produkcję rybną poprzez bezpośrednie dofinansowanie za każdy kilogram wyhodowanych ryb. Co więcej, dofinansowanie wzrasta o 50 % w przypadku produktów organicznych.

Taki schemat dofinansowania umożliwia tureckim hodowcom ryb eksport ich produktów do UE kosztem, między innymi, produktów z Polski. Ponadto według danych Eurostatu, wolumen importu tanich pstrągów z Turcji wzrósł z 2 000 ton w 2003 r. do 20 000 ton w 2011 r. (wzrost o 900 %), podczas gdy produkcja UE (według danych FEAP) spadła o 4 %.

Turecki schemat finansowania narusza zasady Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej oraz postanowienia układu o stowarzyszeniu między UE a Turcją , dlatego Komisja Europejska musiała podjąć odpowiednie i szybkie działania mające na celu ochronę swojej akwakultury przed nieuczciwą konkurencją.

Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja Europejska nałoży na tureckiego pstrąga cła, dzięki czemu szkody ponoszone przez Unijnych producentów zostaną wyrównane, nieuczciwy proceder zostanie zakończony a polskie pstrągi znowu będą konkurencyjne.

Linki:

http://www.sprl.pl/

Moje pytanie w tej sprawie skierowane do Komisji Europejskiej:
http://www.europarl.europa.eu/

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco