12.03.2019

Agresja na Ukrainę, wsparcie dla anty-europejskich sił w Unii Europejskiej, rozprzestrzenianie tzw. „fake news”, podważanie unijnego systemu finansowego, wpływ na demokratyczność wyborów czy wywieranie presji, również poprzez strategię energetyczną, na kraje byłego ZSRR, ale także UE - to tylko niektóre z przejawów polityki zagranicznej Kremla, która została potępiona w dokumencie przyjętym dziś przez Parlament Europejski dotyczącym stosunków UE-Rosja.

 „Choć zarówno od Euromajdanu jak również od nielegalnej aneksji Krymu minęło już ponad pięć lat, w Unii Europejskiej nie możemy zapomnieć, że to nadal Rosja stanowi największe niebezpieczeństwo nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Unii Europejskiej. Agresywne działania Kremla i naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy powinny wpłynąć na jeszcze większą solidarność nie tylko wewnątrz UE, ale także z krajami Partnerstwa Wschodniego, które przeprowadzają pro-europejskie reformy. Bezpieczne kraje PW to także bezpieczniejsza Europa” - podkreślił Prof. Rosati, szef Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.

„Poprzez działania Kremla i sytuację ekonomiczną Rosji możemy to zobaczyć jak na dłoni. - Putin boi się jedności i sankcji. Dlatego próbuje naszą unijną solidarność podważyć. Projekt Nord Stream 2, który potępiamy w sprawozdaniu czy wsparcie anty-europejskich partii tylko to potwierdzają” - zaznaczył Rosati.

Parlament Europejski podkreślił także zaniepokojenie naruszeniami przez Rosję prawa międzynarodowego oraz praw człowieka czego wyraźnymi przykładami są m.in. dyskryminacja mniejszości tatarskiej na okupowanym Krymie czy  zabójstwa na terytorium Europy przeprowadzane przez rosyjskich agentów wywiadu.

„Ataki na opozycję polityczną czy systematyczne obieranie za cel obrońców praw człowieka, dziennikarzy czy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Rosji jest wysoce niepokojące. Tego typu agresywne działania tworzą poważną sytuację napięć i konfrontacji między UE i Rosją, a także wpływają bardzo negatywnie na multilateralizm i międzynarodowy ład oparty na jasnych zasadach” - podkreśla Julia Pitera, członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. „Dodatkowo działania Rosji w dziedzinie prania pieniędzy, korupcji i zorganizowanej przestępczości finansowanej są motorem napędzającym destabilizację polityczną i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy” - dodała Julia Pitera. Dlatego Parlament Europejski apeluje m.in. do właściwych organów finansowych w UE o pogłębienie wzajemnej współpracy oraz współpracy z właściwymi służbami wywi adu i bezpieczeństwa w celu zwalczania rosyjskich operacji prania pieniędzy.

„Liczymy na to, że zalecenia Parlamentu Europejskiego dot. stosunków z Rosją zostaną wzięte pod uwagę przez Wysoką Przedstawiciel Mogherini i kraje członkowskie UE. Sprawy bezpieczeństwa naszych obywateli i naszych sąsiadów muszą być dla nas priorytetem” - podkreślili Dariusz Rosati i Julia Pitera.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco