01.03.2019

O sporcie i rozwoju regionalnym w PE

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja pod tytułem „Sport i rozwój regionalny: Przyszłość sportu w europejskich miastach”. Celem spotkania jest pokazanie jak sport i aktywność fizyczna wpływają na rozwój regionów w Europie, a tym samym przyczyniają sią do wypełniania celów polityki regionalnej we wzmacnianiu spójności. W konferencji weźmie udział m. in. Komisarz do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Tibor Navracsics oraz Wiceprzewodniczący UEFA Karl-Erik Nilsson. Ponadto przedstawiciele europejskich miast oraz organizacji sportowych przedstawią przykłady dobrych praktyk wdrażanych na szczeblu lokalnym m. in. w Amsterdamie czy Gandawie. Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Bogusława Sonika, wiceprzewodniczącego Intergrupy Sport, oraz Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN.

Intergrupa Sport została założona w 2014 roku i zrzesza eurodeputowanych z różnych grup politycznych, zainteresowanych kwestiami związanymi z aktywnością fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia, a także edukacją, zwalczaniem korupcji i dopingu w sporcie czy integracją przez sport.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, a od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Intergrupa skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 133 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu

Środa, 6 marca 2019, 12:30-14:30, sala JAN 2Q2
Bogusław SONIK
BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190
Twitter: @SonikBoguslaw
Jan OLBRYCHT
BRU: +32 (0)2 2845511 - STR: +33 (0)3 88 175511
Twitter: @JanOlbrycht
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Wystawa fotograficzna i przegląd filmów związanych z niepełnosprawnością


W przyszłym tygodniu posłowie Marek Plura i Dariusz Rosati organizują podwójne wydarzenie: przegląd filmów związanych z niepełnosprawnością w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ja i Ty” oraz wernisaż „Foto-konfrontacje”. W ramach przeglądu, zaprezentowane zostaną trzy krótkie, niezwykle interesujące filmy produkcji włoskiej, polskiej i amerykańskiej, które w ciągu niespełna godziny dostarczą wielu refleksji i pozwolą spojrzeć na wiele spraw z nowej perspektywy.

Wystawa to rezultat bardzo osobistej współpracy pomiędzy wybitnymi fotografikami i osobami z niepełnosprawnościami. Zdjęcia pokazują piękno, radość, pasję, siłę wewnętrzną i marzenia. Autor większości fotografii, wybitny artysta i człowiek głęboko oddany idei integracji, Tomasz Szwej, podczas spotkania opowie o tym niezwykłym projekcie.

Przed projekcją filmów, o godz. 12:00 przewidziany jest lekki lunch przed salą JAN2Q2.

Przegląd filmów: wtorek, 5 marca 2019, 12:30, sala JAN 2Q2

Wernisaż: wtorek, 5 marca 2019, 14:00, sala JAN 3Q
Marek PLURA
BRU: +32 (0)2 2845712 - STR: +33 (0)3 88 175712
Twitter: @marek_plura
Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093


Spotkanie Biura Grupy EPL w Warszawie

    
W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja pod tytułem „Sport i rozwój regionalny: Przyszłość sportu w europejskich miastach”. Celem spotkania jest pokazanie jak sport i aktywność fizyczna wpływają na rozwój regionów w Europie, a tym samym przyczyniają sią do wypełniania celów polityki regionalnej we wzmacnianiu spójności. W konferencji weźmie udział m. in. Komisarz do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Tibor Navracsics oraz Wiceprzewodniczący UEFA Karl-Erik Nilsson. Ponadto przedstawiciele europejskich miast oraz organizacji sportowych przedstawią przykłady dobrych praktyk wdrażanych na szczeblu lokalnym m. in. w Amsterdamie czy Gandawie. Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Bogusława Sonika, wiceprzewodniczącego Intergrupy Sport, oraz Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN.

Intergrupa Sport została założona w 2014 roku i zrzesza eurodeputowanych z różnych grup politycznych, zainteresowanych kwestiami związanymi z aktywnością fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia, a także edukacją, zwalczaniem korupcji i dopingu w sporcie czy integracją przez sport.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, a od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Intergrupa skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 133 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu

Środa, 6 marca 2019, 12:30-14:30, sala JAN 2Q2
Bogusław SONIK
BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190
Twitter: @SonikBoguslaw
Jan OLBRYCHT
BRU: +32 (0)2 2845511 - STR: +33 (0)3 88 175511
Twitter: @JanOlbrycht
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco