20.02.2019

Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji zdecydowali dziś o kształcie nowego programu Kreatywna Europa, którego celem jest wsparcie europejskiego sektora kultury i mediów.  Europosłowie proponują by budżet tego programu w latach 2021-2027 wynosił 2,8 miliarda euro czyli dwa razy więcej niż obecnie.

Europosłowie powiedzieli dziś zdecydowane „tak” dla wsparcia europejskiego kina i europejskich twórców i artystów. Mam nadzieję, że przedstawiciele państw członkowskich podtrzymają tę decyzję w czasie prac nad kształtem przyszłego budżetu UE na lata 2021 - 2027”  - podkreślił Bogusław Sonik, który odpowiadał za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należą PO i PSL.

Europoseł przypomniał, że zadaniem programu Kreatywna Europa jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów:  Media, Kultura oraz części międzysektorowej. 

Podprogram  Media jak dotychczas będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. 

Podprogram Kultura z kolei ma wspierać promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. To w ramach tego podprogramu, powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wspieranie sektora muzyki.

W części międzysektorowej natomiast nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Z tego podprogramu finansowane też  będą małe i średnie przedsiębiorstwa i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.

Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. To tutaj powstały najwspanialszej dzieła we wszystkich dziedzinach: muzyka, malarstwo, architektura, teatr i film. Program Kreatywna Europa pragnie nawiązać do tej właśnie tradycji, wspierając artystów w ich twórczości.  Wspieranie kultury to również inwestycja w rozwój gospodarczy naszego kontynentu” - podkreślił Bogusław Sonik.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco