22.11.2018

Będzie więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury drogowej, lotniczej i kolejowej w Polsce, a także nowy korytarz transportowy z Katowic przez Rzeszów aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce - posłowie Komisji Transportu i Przemysłu Parlamentu Europejskiego przegłosowali instrument finansowy „Łącząc Europę” uwzględniając wszystkie poprawki Elżbiety Łukacijewskiej, posłanki Grupy EPL.

Jak podkreśliła poseł Łukacijewska: „Dzisiejsze głosowanie to doskonała wiadomość dla mieszkańców Podkarpacia. Rozwiązania, o które walczyłam zostały przyjęte, co oznacza że Polska może zyskać 46 miliardów euro na rozwój infrastruktury. Nowe zapisy przyciągną inwestorów na Podkarpacie i wygenerują dziesiątki tysięcy miejsc pracy”.

Polska może zyskać 46 miliardów euro na rozwój infrastruktury

Nowe przepisy to faktycznie doskonała wiadomość dla Polaków. Instrument „Łącząc Europę” służy dofinansowaniu tzw. korytarzy transportowych czyli usprawnieniu infrastruktury wzdłuż całej Europy. Dwa korytarze przebiegają przez terytorium Polski - Korytarz Morze Północne – Morze Bałtyckie, od Helsinek przez kraje bałtyckie, Polskę, Niemcy, aż po Belgię i Holandię; oraz korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, od polskich portów morskich do Morza Adriatyckiego przez Czechy, Słowację, Austrię, Słowenię i Włochy. Drugi z tych korytarzy będzie rozszerzony o połączenie z Katowic przez Rzeszów do Medyki dzięki zabiegom poseł Elżbiety Łukacijewskiej.

W wyniku głosowania udało się również utrzymać poziom finansowania dla poszczególnych krajów członkowskich, w tym Polski pomimo propozycji płynących od posłów z Europy Zachodniej aby odebrać część funduszy. W dokumencie znalazły się też zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury na cele wojskowe, co znacznie wzmocni rozwój polskiej polityki obronnej.

Jestem bardzo zadowolona z kształtu jaki przybrało rozporządzenie. Jako członkini Komisji Transportu PE zrobiłam swoje. Teraz piłka jest po stronie polskiego rządu.” - podsumowuje poseł Łukacijewska. Głosowanie na forum sesji plenarnej przewidziane jest na grudzień.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco