07.09.2012

Przewodniczący Barroso mówi o stanie Unii

W środę, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zaprezentuje przed Parlamentem najistotniejsze ze swoich planów w corocznym przemówieniu o stanie Unii. Oczekuje się, że Barroso będzie mówił przede wszystkim o tym, jak opanować kryzys strefy euro oraz poprze ambitny, skierowany na wzrost i długoterminowy budżet dla UE. 

Prawdziwa unia bankowa a nie listek figowy

W czwartek, deputowani przyjmą rezolucję ostrzegającą kraje członkowskie, że planowana unia bankowa powinna być projektem ambitnym oraz że obecne preferencje państw, co do sposobu jej ustanowienia nie są dobrym sygnałem.

Efektywność energetyczna: wiążące zasady dla renowacji budynków i oszczędności energii

Nowa, głosowana we wtorek dyrektywa Parlamentu Europejskiego, wprowadzi zasady wiążące dla wszystkich państw członkowskich, dotyczące renowacji budynków użyteczności publicznej, obowiązkowych planów oszczędności energii dla przedsiębiorstw ją dostarczających oraz audyty energetyczne dla dużych firm. Podczas osobnej debaty, posłowie omówią postępy trzeciego pakietu energetycznego z komisarzem Oettingerem.

Prawa minimalne dla ofiar przestępstw w całej Unii

Te same prawa minimalne przyznano wszystkim ofiarom przestępstw na terenie UE, wraz z analizą ich szczególnych potrzeb, zgodnie z dyrektywą, nad którą Parlament Europejski zagłosuje w środę, podczas zgromadzenia plenarnego. Ofiary przestępstw będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Dyrektywa dotyczy ok. 75 milionów ludzi, corocznie padających ofiarą przestępstw na terenie UE.

Prezydencja zaprezentuje stanowisko Rady w sprawie budżetu 2013

Przedstawiciele cypryjskiej Prezydencji w Radzie, przedstawią stanowisko państw członkowskich na temat przyszłorocznego budżetu UE, podczas debaty z posłami, w obecności komisarza ds. budżetu - Janusza Lewandowskiego, we wtorek.

Posłowie czekają na strategię dla polityki zagranicznej UE

Głosując w czwartek nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Parlament Europejski będzie się domagał stworzenia strategicznej koncepcji dla działań zewnętrznych Unii, nastawionej na wzmocnienie spójności, regularności oraz efektywności przedsięwzięć związanych z polityką zagraniczną. W środę, podczas debaty z Catherine Ashton, posłowie skupia się na tragicznej sytuacji w Syrii oraz na ostatnich wydarzeniach w Rosji, dotyczących sprawy Pussy Riot.

Czy istniały wiezienia CIA w Europie? Posłowie chcą śledztwa

Państwa członkowskie UE musza przeprowadzić dochodzenie sprawdzające, czy istniały na ich terytorium tajne więzienia lub inne miejsca odosobnienia, w których umieszczano ludzi przetransportowanych tam w sposób tajny przez CIA, na początku bieżącego dziesięciolecia, nakazano w projekcie rezolucji, która przegłosowana zostanie w we wtorek, 11 września. Litwa, Polska i Rumunia wezwane zostały do przeprowadzenia lub wznowienia jawnego śledztwa w tej sprawie.

Szybka i efektywna standaryzacja źródłem wzrostu ekonomicznego

Zgodnie z porozumieniem na temat rozwoju i modernizacji procesu standaryzacji w UE, które zostanie zawarte w Parlamencie Europejskim we wtorek, firmy na terenie Unii będą miały szybszy dostęp do standardowych rozwiązań dla problemów technicznych, co umożliwi im cięcie kosztów produkcji, rozpowszechnianie korzystnych praktyk oraz wzrost konkurencyjności.

Parlament da schronienie "utworom osieroconym"

"Ukryte skarby" w formie fotografii, filmów lub poematów, mogą być wkrótce ogólnie dostępne na terenie UE, dzięki projektowi legislacyjnemu, nad którym Parlament europejski zagłosuje w czwartek.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco