09.03.2018

Budżet UE po 2020 – oczekiwania Parlamentu

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej posłowie przyjmą sprawozdanie prezentujące ich oczekiwania w stosunku do następnego wieloletniego budżetu Unii po 2020 roku. Parlament opowiada się jasno za kontynuacją ambitnej agendy dla UE-27: sprzeciwia się cięciom polityki spójności i polityki rolnej, sugeruje wzmocnienie programów wspierających badania naukowe, MiŚP i młodzież, oraz identyfikuje nowe wyzwania związane z kwestiami obronności i bezpieczeństwa oraz w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Przedstawia także szereg propozycji dotyczących polepszenia funkcjonowania WRF i wyraża gotowość do natychmiastowego przystąpienia do rozmów z innymi instytucjami w celu osiągnięcia porozumienia jeszcze przed wyborami do PE w 2019 roku. Stałym sprawozdawcą Parlamentu w sprawie WRF i autorem raportu jest Jan Olbrycht.

Debata: wtorek 13 marca godz. 15:00; głosowanie:  środa 14 marca, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasbourg 

Zasoby własne budżetu UE

Podczas najbliższej sesji plenarnej będzie miała miejsce debata oraz głosowanie nad raportem w sprawie zasobów własnych wspólnotowego budżetu. Dokument określa rodzaje dochodów UE i metody ich obliczania - jest to jeden z najważniejszych dokumentów budżetowych tej kadencji. Obowiązujący dziś system wymaga zmian - jest zbyt skomplikowany, nieprzejrzysty i kontrowersyjny, co wywołuje napięcia polityczne pomiędzy państwami członkowskimi. Po głosowaniu nad raportem przewidziana jest konferencja prasowa. Autorem raportu i stałym sprawozdawcą PE w sprawie zasobów własnych UE jest Janusz Lewandowski.

Wtorek, 13 marca, godz. 15:00 - debata; Środa, 14 marca, godz. 12:00 - głosowanie;  Środa, 14 marca, godz. 14:00 - konferencja prasowa w Daphné Caruana Galizia room, LOW N-1/201. Parlament Europejski, Strasbourg 

Decyzja ws. finansowania Młodzieżowej Orkiestry UE

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują w czwartek nad przyznaniem dofinansowania dla Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (EUYO) w ramach Programu Kreatywna Europa do końca 2020 r. Orkiestra istnieje od 1976 r. i umożliwia utalentowanym europejskim muzykom wspólne granie na całym świecie, pozwalając na promowanie europejskiej kultury. Bogdan Wenta koordynuje prace nad zmianą programu Kreatywna Europa z ramienia Grupy EPL.

Debata: Środa 14 marca, godz. 15:00-23:00; głosowanie: czwartek, 15 marca, godz. 12.00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

O kwalifikacjach kierowców

Podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się debata oraz głosowanie nad raportem dot. Wstępnej kwalifikacji i okresowych szkoleń kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy.  Dyrektywa ma głównie na celu poprawę jakości szkoleń dla nowych kierowców zawodowych oraz zachowanie i doskonalenie umiejętności wśród tych już pracujących. Ponadto porusza problemy wzajemnej uznawalności kwalifikacji i praw jazdy między państwami członkowskimi. W grudniu 2017 zakończyły się rozmowy trójstronne w tym temacie - głosowanie w Parlamencie będzie ostateczną zgodą na wprowadzenie w życie wynegocjowanego kompromisu.  Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Elżbieta Łukacijewska, członkini Komisji Transportu i Turystyki.

Debata, poniedziałek 1 marca, godz. 17:00-23:00; głosowanie: wtorek, 12 marca, godz.: 12.30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

'Nowa Komisja TAX3 - skład i rozpoczęcie prac

W środę Parlament Europejski będzie głosował w sprawie składu nowopowstałej Komisji Specjalnej ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3). Na 45 pełnych członków Komisji, 14 będzie pochodzić z Grupy EPL, a prace Komisji będą trwały rok. Zadaniem jej członków będzie sprawdzenie, czy Komisja Europejska i państwa członkowskie wywiązują się z zaleceń przygotowanych przez Parlament Europejski podczas prac w komisji śledczej PANA oraz komisjach specjalnych TAXE i TAX2. Ponadto, komisja TAX3 pochyli się nad doprecyzowaniem współpracy z Wielką Brytanią oraz podległymi jej terytoriami w sprawach podatkowych po Brexicie. Członkiem tej Komisji będzie Prof. Dariusz Rosati.

Środa, 14 marca, godz. 12:00, głosowanie, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Krwawe minerały

W czwartek odbędzie się debata w związku z pytaniem zadanym Komisji Europejskiej przez posłów z komisji Rozwoju PE dotyczącym tzw. krwawych minerałów. Krwawe minerały to surowce, które wydobywane są w rejonach wojny, a pozyskane z nich pieniądze finansują kolejne konflikty zbrojne. Pytanie skupia się na środkach towarzyszących, które są finansowane przez Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i mają na celu promowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Bogdan Wenta jest odpowiedzialny za kwestie związane z krwawymi minerałami z ramienia Grupy EPL.

Czwartek, 15 marca, godz. 9.00, sala plenarna, PE, Strasburg 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco