11.01.2018

Premier Irlandii Leo Varadkar weźmie udział w debacie o przyszłości UE

Irlandzki premier Leo Varadkar będzie pierwszym z europejskich liderów, który weźmie udział w poselskiej debacie o przyszłości Europy, w środę rano. 

Na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego i Konferencji Przewodniczących, Leo Varadkar wygłosi przemówienie na sesji plenarnej, a następnie weźmie udział w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej z przedstawicielami grup politycznych i posłami

Będzie to pierwsza z serii debat szefów państw lub rządów UE z posłami, na temat przyszłości Unii Europejskiej.  

Debata: środa, 17 stycznia

Punkt prasowy: Wejście protokolarne, (poziom -1),o 12.30, Antonio TAJANI - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Leo VARADKAR - Premier Republiki Irlandii.

FutureofEU #Varadkar

 

Debata na temat rezultatów grudniowego szczytu UE oraz Brexitu

We wtorek rano, posłowie omówią wyniki spotkania liderów UE, 14 i 15 grudnia, w Brukseli, z Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Negocjacje w sprawie Brexitu, migracja, współpraca obronna oraz reforma strefy euro zdominowały spotkanie. 

Głowy państw i rządów UE, 15 grudnia, podjęły decyzję o „wystarczających postępach” negocjacji w sprawie Brexitu i rozpoczęciu ich drugiej fazy, podczas której mają zostać uzgodnione przyszłe relacje pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem. 

Liderzy z zadowoleniem przyjęli również nawiązanie stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO) i przedyskutowali, w jaki sposób zapewnić UE środki pozwalające jej poradzić sobie z potencjalnymi wstrząsami gospodarczymi.

Debata: wtorek, 16 stycznia

Procedura: Debata z Radą Europejską, bez rezolucji

#Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence

 

Bułgarska Prezydencja w Radzie, debata z Premierem Boyko Borissovem

W środę, Premier Bułgarii Boyko Borissov przedstawi priorytety rozpoczynającej się Bułgarskiej Prezydencji w Radzie.

Priorytety Bułgarskiej Prezydencji:

  • Przyszłość Europy i młodzież;
  • Perspektywa europejską i bliższe kontakty z Bałkanami Zachodnimi;
  • Bezpieczeństwo i stabilność w silnej i zjednoczonej Europie;
  • Gospodarka cyfrowa i kwalifikacje przydatne w przyszłości.

Bułgaria po raz pierwszy sprawuje Prezydencję w Radzie.

Dzień wcześniej, we wtorek rano, posłowie do PE ocenią postępy poczynione przez ustępującą Prezydencję Estońską w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Debata: wtorek i środa

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej

Konferencja prasowa: z udziałem Przewodniczącego Tajaniego, Premiera Bułgarii Borissova oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera (TBC), o 12.45

@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE

 

Czysta energia: głosowanie na temat rozpoczęcia rozmów z ministrami

Redukcja zużycia energii o 40%, w porównaniu z 2005 rokiem, do 2030 oraz wzrost udziału energii odnawialnej, w konsumpcji energii w UE, z 27% do 35%, są najważniejszymi elementami projektu przepisów, które będą przedmiotem debaty poselskiej w poniedziałek. 

Parlamentarna debata nad przepisami wprowadzającymi czystszą energię odbędzie się w poniedziałek, o 17.00. W środę, odbędzie się głosowanie w sprawie mandatu negocjacyjnego dla posłów, biorących udział w rozmowach, których wynikiem jest ostateczny kształt przepisów

Posłowie z parlamentarnej komisji ds. przemysłu i energii wzywają do wprowadzenia wiążącego celu redukcji zużycia energii o 40%, do 2030 roku (jest to redukcja zużycia energii pierwotnej o 34%, w porównaniu z 2005 rokiem). Chcieliby również wzrostu udziału energii odnawialnej, w konsumpcji energii w UE, z 27% do 35%. W sektorze transportowym, co najmniej 12% energii konsumowanej w każdym państwie UE, powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych takich jak słońce lub wiatr.

W przypadku przyjęcia mandatu negocjacyjnego przez Parlament, rozmowy z Radą można natychmiast rozpocząć, ponieważ państwa członkowskie ustaliły już własną pozycję negocjacyjną na temat efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (26 czerwca) i w sprawie zarządzania Unią Energetyczną (18 grudnia).

Powyższe trzy akty prawne są częścią Pakietu na rzecz Czystej Energii, przedstawionego przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 roku, który jest niezbędny do ukończenia prac nad Unią Energetyczną.

Debata: poniedziałek, 15 stycznia

Głosowanie: środa, 17 stycznia

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: środa 17 stycznia, o 14.30

#energyunion

 

Rosyjska propaganda w UE

Wpływ propagandy rosyjskiej na państwa członkowskie UE oraz domniemane próby wywierania wpływu na wybory w niektórych krajach poprzez dezinformację, będą przedmiotem debaty poselskiej, w środę popołudniu.

Już w 2016 roku, posłowie ostrzegali, że Kreml nasilił propagandę przeciwko UE po zajęciu Krymu i rozpoczęciu wojny hybrydowej w Donbasie. W rezolucji, przytaczają oni przykłady narzędzi i metod dezinformacji szeroko wykorzystywanych przez rosyjski rząd: think tanki i specjalnie powołane fundacje (np. Russkij Mir), organy państwowe (Rossotrudniczestwo), wielojęzyczne stacje telewizyjne (np. Russia Today), pseudoagencje informacyjne (np. Sputnik) i trolling w internecie i mediach społecznościowych  w celu „ zakwestionowania wartości demokratycznych, wprowadzenia rozłamu w Europie, uzyskania krajowego poparcia i stworzenia wizerunku niewydolnych państw we wschodnim sąsiedztwie UE”. 

W celu przeciwdziałania propagandzie, posłowie sugerują wzmocnienie niewielkiej grupy zadaniowej UE ds. komunikacji strategicznej oraz większe inwestycje w podnoszące świadomość dziennikarstwo śledcze i umiejętność korzystania z informacji.

Debata: środa, 17 stycznia

Procedura: Debata na aktualne tematy

 

Powstrzymywanie reżimów autorytarnych przed szpiegowaniem własnych obywateli

Rozszerzenie kontroli UE nad eksportem produktów, które mogą zostać użyte do nadzoru obywateli przy pomocy nowych technologii i tym samym łamania praw człowieka, będzie przedmiotem debaty we wtorek i głosowania w środę.

UE aktualizuje obecnie swoje przepisy dotyczące kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania, aby nadążyć za rozwojem nowych technologii i zapobiec sytuacji, w której autorytarne reżimy będą szpiegowały własnych obywateli za pomocą produktów europejskich.

Nowe przepisy dodałyby niektóre narzędzia nadzoru cybernetycznego do wykazu produktów, które muszą zostać zatwierdzone przez organy krajowe przed ich eksportem. Obejmowałyby one urządzenia do przechwytywania telefonów komórkowych, włamywania się do komputerów, obchodzenia haseł lub identyfikacji użytkowników Internetu. Produkty podwójnego zastosowania są szeroko stosowane do kontrolowania ludności cywilnej, opozycji politycznej i działaczy na całym świecie.

Posłowie chcą wzmocnienia ochrony praw człowieka oraz stworzenia "przyszłościowego" systemu, który będzie w stanie szybko asymilować nowe technologie.

Kolejne kroki 

W przyszłym tygodniu, w Strasburgu posłowie zadecydują o mandacie negocjacyjnym dla parlamentarnych negocjatorów. Rozmowy będzie można rozpocząć, jak tylko państwa członkowskie UE uzgodnią własne stanowisko negocjacyjne.

Fakty 

Produkty i technologie, które wykorzystywane są w celach pokojowych z pożytkiem dla ludności cywilnej, mogą być również wykorzystane do budowy broni masowego rażenia, przeprowadzania ataków terrorystycznych lub ułatwiania łamania praw człowieka. Obejmują one szeroki wachlarz produktów, począwszy od chemikaliów, toksyn, sprzętu elektronicznego, laserów, technologii nawigacyjnych, a skończywszy na energii jądrowej, robotyce i oprogramowaniu. Obecne przepisy, zgodnie z którymi eksport jest kontrolowany i zatwierdzany przez organy krajowe, pochodzą z 2009 roku. Istnieją dowody, że podczas "arabskiej wiosny" autorytarne reżimy używały europejskiej technologii do prześladowania aktywistów. 

Debata: wtorek, 16 stycznia 
Głosowanie: środa, 17 stycznia 
Procedura: 
Zwykła procedura ustawodawcza
#dualuse #HumanRights

 

Ochrona dzieci w transgranicznych sporach rodzinnych

Nowe przepisy, które maja skuteczniej chronić dzieci podczas transgranicznych sporów rodzinnych, związanych z rozwodem, prawami rodzicielskimi lub uprowadzeniem dziecka, będą przedmiotem debaty w środę.

Wraz z rosnącą mobilnością obywateli europejskich, wzrasta liczba transgranicznych sporów dotyczących spraw rodzinnych w UE. Każdego roku w UE odnotowuje się około 1800 przypadków uprowadzania dzieci przez rodziców.

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie i zwiększenie skuteczności postępowań spornych. Uaktualnione rozporządzenie wprowadzi bardziej rygorystyczne terminy, do których transgraniczne sprawy związane z uprowadzeniem dziecka przez rodziców będą musiały zostać rozstrzygnięte. Dzieci muszą również mieć możliwość wypowiedzenia się podczas wszystkich postępowań, które ich dotyczą, a wszelkie decyzje obowiązywać będą automatycznie w innych krajach UE.

W procesie aktualizacji przepisów Parlament Europejski pełni rolę doradczą.

Debata: środa, 17 stycznia

Głosowanie: czwartek, 18 stycznia

Procedura: Konsultacja

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco