29.09.2017

Ryanair odwołuje loty - reakcja Europarlamentu

We wtorek podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się debata, podczas której oświadczenia wygłoszą Komisja Europejska i Rada w odniesieniu do odwołania tysięcy lotów przez irlandzkiego przewoźnika Ryanair. Tylko w ostatnim tygodniu przewoźnik poinformował o anulowaniu ponad dwóch tysięcy połączeń do końca października do różnych miast europejskich. Debata będzie okazją do dyskusji dotyczącej lepszego wdrażania rozporządzenia 261, które mówi o zasadach odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Z ramienia delegacji PO-PSL głos zabierze posłanka Elżbieta Łukacijewska, członkini Komisji Transportu i Turystyki.

Wtorek, 3 października, godz.17:00, PE, Strasburg 

Brexit: wciąż brak postępu w negocjacjach

We wtorek, posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad rezolucją nt. stanu negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Dokument wzywa przywódców UE do stwierdzenia, podczas szczytu UE w październiku, braku postępu w negocjacjach z Wielką Brytanią w trzech kluczowych obszarach: - praw obywateli, statusu Irlandii północnej i uregulowania zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii. Parlament Europejski jest prawomocny do przyjęcia lub odrzucenia porozumienia wynegocjowanego z Wielką Brytanią. Profesor Danuta Hübner, jako przewodnicząca komisji Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO) współodpowiada za wypracowanie ostatecznego stanowiska PE. 

Przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego a kraje rozwijające się

W poniedziałek odbędzie się prezentacja, a we wtorek głosowanie nad rezolucją dotyczącą niepokojącego trendu zmniejszenia przestrzeni obywatelskiej w krajach rozwijających się. Ponieważ społeczeństwo obywatelskie odgrywa kluczową we wspieraniu i promowaniu demokracji, dobrego rządzenia i praw podstawowych, projekt rezolucji jest wyrazem zaniepokojenia Parlamentu w świetle rosnących restrykcji wobec podmiotów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dużej liczby naruszeń praw człowieka w stosunku do ich przedstawicieli w krajach rozwijających się. Jako rozwiązanie zaproponowano szereg działań i inicjatyw, które priorytetowo traktują dialog polityczny, ochronę najbardziej narażonych grup, szczególnie w państwach dotkniętych konfliktem, a także duże znaczenie spójności między wszystkimi politykami unijnymi. W pracę nad tym projektem włączony był Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

Poniedziałek, 2 października, godz. 17:00-21.00, prezentacja rezolucji, PE, Strasburg

Wtorek, 3 października, godz. 12:30-14:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg 

Europejska Prokuratura

W najbliższy czwartek europosłowie głosować będą nad utworzeniem Europejskiej Prokuratury (EPPO) w procedurze wzmocnionej współpracy. Zdecydowana większość państw członkowskich zadeklarowała chęć utworzenia Europejskiej Prokuratury, która będzie miała za zadanie sciganie przestępstw na szkodę unijnego budżetu. Unia Europejska traci około 600 milionów euro rocznie z powodu oszustw w funduszach UE. Dzięki Europejskiej Prokuraturze, która połączy pracę prokuratorów w jeden europejski organ, zostaną rozwiązane niedociągnięcia krajowych dochodzeń dotyczące niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych. Polska jest jednym z 5 państw, które nie chcą uczestniczyć w negocjowaniu przepisów dotyczących działania przyszłego biura prokuratury europejskiej. Prace nad dokumentem koordynowała posłanka Julia Pitera, autorka raportu dotyczącego nadużyć na szkodę budżetu UE.

Czwartek, 4 października, godz. 12:00, PE, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco