24.10.2012

UE powinna nałożyć zakaz wydawania wiz oraz zamrozić wszelkie aktywa finansowe posiadane w UE przez wszystkich rosyjskich urzędników zamieszanych w śmierć w areszcie rosyjskiego prawnika Siergieja Magnickiego, po wykryciu przez niego zakrojonej na szeroką skalę korupcji rządu rosyjskiego. Nałożenie sankcji powinno wzmocnić presję na rosyjskich władzach w celu wzmocnienia praworządności.

W rezolucji przyjętej we wtorek, deputowani apelują do państw członkowskich o stworzenie listy urzędników odpowiedzialnych za śmierć w areszcie Magnickiego, późniejsze sądowe tuszowanie faktów oraz uporczywe nękanie jego rodziny. Powinien zostać ustanowiony ogólnoeuropejski zakaz wydawania wiz tym urzędnikom, a wszelkie aktywa należące do nich i do ich rodzin powinny zostać zamrożone.

"Zamiast stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, ci ludzie nadal pracują na swoich stanowiskach, podróżują po UE, wydają tutaj swoje brudne pieniądze, kupują nieruchomości i posyłają tu dzieci do szkół", powiedziała Kristiina Ojuland (ALDE, EE), autorka rezolucji. "Niech to stanowisko będzie oznaką naszej solidarności z rosyjskimi obywatelami, którzy żyją w czasach trudnych wyzwań i aspirują do autentycznej, a nie fasadowej demokracji", dodała.

Sankcje na rzecz zmian

Sankcje UE są koniecznym i prawnym narzędziem polityki zagranicznej i mogą wymóc na władzach rosyjskich autentyczne i przekonujące zajęcie się powszechnym poczuciem bezkarności w Rosji, twierdzą deputowani. Dodają, że Rada powinna zaangażować się wraz z rosyjskimi władzami w starania o położenie kresu powszechnej korupcji i zapewnienie systemu politycznego, który nie będzie wykorzystany do rozgrywek politycznych.

Nie tylko jeden taki przypadek

Przypadek Magnickiego jest tylko jednym, ale szczególnym i dobrze udokumentowanym, z przypadków nieprzestrzegania praw człowieka i nadużywania władzy przez rosyjskie organy ścigania, twierdzą deputowani. Wzywają do zastosowania podobnych ograniczeń w innych przypadkach, na podstawie dobrze udokumentowanych, niezależnych źródeł i przekonujących dowodów.

Tło

Siergiej Magnicki zmarł w listopadzie 2009 roku, po tym jak spędził 358 dni w areszcie śledczym. Został aresztowany po wykryciu systematycznej i zakrojonej na szeroką skalę korupcji z udziałem rosyjskich urzędników. Zmarł, gdy odmówiono mu opieki medycznej, osiem dni przed procesem.

Procedura:  Rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (kliknij 23.10.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (22.10.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Konferencja prasowa (24.10.2012, godz. 10:30 - 11:00)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/video?event=20121024-1030-SPECIAL-UNKN

Sylwetka sprawozdawcy Kristiina Ojuland (ALDE, EE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97230/KRISTIINA_OJULAND.html

Obserwator legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2142(INI)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco