14.06.2017
Jest zgoda na przyznanie koncesji handlowych dla Ukrainy
eppgroup.eu

We wtorek w Strasburgu odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Maltańskiej przy Radzie Unii Europejskiej, podczas którego udało się osiągnąć kompromis w sprawie przyznania dodatkowych koncesji handlowych dla Ukrainy.

„Po burzliwych dyskusjach, udało się osiągnąć mocny kompromis, na który zgodziły się wszystkie trzy instytucje. Porozumienie jest odpowiedzią na bardzo trudną polityczną i gospodarczą sytuację, w której znajduje się kraj i wsparciem dla wprowadzanych przez rząd w Kijowie pro-europejskich reform”, powiedział Jarosław Wałęsa, który prowadził negocjacje w tym zakresie z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Kompromis zakłada przyznanie Ukrainie koncesji na wszystkie produkty rolne zaproponowane przez Komisję Europejską, przy czym pięć z nich zostało częściowo zredukowanych oraz usunięcie mocznika (związek chemiczny używany do produkcji nawozów) z aneksu przemysłowego. Taryfy rolne są zredukowane w następującym zakresie w skali roku: miód 2500 ton, pomidory przetworzone 3000 ton, pszenica 65000 ton, kukurydza 625000 ton, jęczmień 325000 ton.

„Redukcje te są odpowiedzią na rolne wrażliwości niektórych państw członkowskich, w tym Polski. Ponadto, europejscy przedsiębiorcy zyskują możliwość rozpoczęcia postępowania ochronnego, kiedy ich interesy są zagrożone”, podkreślił poseł Wałęsa.

Uzgodniony tekst kładzie również nacisk na walkę z korupcją, która jest jednym z warunków przydzielenia preferencji jednostronnych Ukrainie. Dodatkowo, towary eksportowane z terenów opanowanych przez separatystów będą przedmiotem dodatkowych kontroli. Ponadto, Komisja Europejska została zobowiązana do bardziej szczegółowego raportowania stanu wdrożenia tych preferencji.

„Przyjęte wczoraj rozwiązania umożliwiają wsparcie wymiany handlowej z Ukrainą przy jednoczesnej ochronie interesów europejskich rolników i przemysłu unijnych produktów” - skomentował Jarosław Wałęsa.

Ułatwienia zostaną wprowadzone na okres trzech lat, jako dodatek do Umowy o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu zawartej miedzy Unią i Ukrainą (DCFTA).

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco