07.04.2017

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Projekt opinii dotyczącej wdrażania unijnych programów gwarancji dla młodzieży będzie dyskutowany podczas środowego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). Dokument ma zawierać przegląd polityk integrujących młodych ludzi z rynkiem pracy pod względem gospodarności i efektywności wydatkowania. W ramach gwarancji dla młodzieży, państwa członkowskie są zobligowane zapewnić, aby wszyscy młodzi ludzie otrzymali ofertę dobrej jakości dotyczącą zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub chwili, gdy zostali bezrobotni. Rada Europejska ustanowiła także inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu zwiększenia unijnego wsparcia finansowego regionów, w których występuje istotny problem bezrobocia. Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz koordynuje prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Środa, 12 kwietnia, godz 12:00 - 12:30, sala JAN 4Q2 , PE, Bruksela 

Wzmocnienie ekonomiczne kobiet

W środę podczas Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbędzie się pierwsza wymiana poglądów nad opinią dotyczącą wzmocnienia ekonomicznego kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE. Wzmacnianie ekonomiczne kobiet to jedno z podstawowych wyzwań XXI wieku i wymaga szeregu dobrze zdefiniowanych działań. Do najważniejszych w tym obszarze należy promowanie godzenia ról poprzez inwestycje w infrastrukturę opiekuńczą zarówno dla dzieci jak i osób starszych oraz rozwijanie rynku pracownika domowego, a także działań na rynku pracy opartych na stymulowaniu przedsiębiorczości kobiet, zamykaniu luki zatrudnieniowej, placowej i w efekcie emerytalnej. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Środa, 12 kwietnia, godz 10:00 - 10:30, sala JAN 4Q2 , PE, Bruksela

Skład Parlamentu Europejskiego po kolejnych wyborach

We wtorek na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) odbędzie się pierwsza dyskusja nad dokumentem roboczym dotyczącym kompozycji Parlamentu Europejskiego po wyborach w 2019 roku. Posłowie będą dyskutować, o tym jak podzielić miejsca w Parlamencie, szczególnie w perspektywie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dokument roboczy będzie bazą do sprawozdania Komisji AFCO w tej sprawie. Współautorem raportu jest Profesor Danuta Hübner.

Wtorek, 11 kwietnia, godz. 15:00, sala ASP 3E2, PE, Bruksela

Reforma praw autorskich – potrzeby twórców

We wtorek odbędzie się  konferencja poświęcona wykorzystaniu możliwości i potencjału oraz stworzeniu równych szans dla środowisk artystów w kontekście trwających prac nad reformą prawa autorskiego. Swoje stanowisko zaprezentują przedstawiciele IMMF - organizacji skupiającej stowarzyszenia artystów z 50 krajów w tym z Polski i Belgii-  oraz Kamil Jaczyński,  dyrektor wykonawczy polskiej wytworni hiphopowej Wielkie JOŁ. Dyskusja odbędzie się z udziałem sprawozdawczyni raportu w Komisji Prawnej Theresą Comodini i będzie okazją do wymiany poglądów  jak również przestawienia stanowiska twórców w kontekście proponowanych zmian w EU. Sprawozdawcą opinii w Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) jest poseł Michał Boni.

Wtorek ,11 kwietnia godz.12.30, sala ASP 5F 385, PE, Bruksela 

Prywatność i łączność elektroniczna

We wtorek, w Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej. Rozporządzenie ma uszczegółowiać ogólne rozporządzenie dot. ochrony danych osobowych w zakresie komunikacji elektronicznej, w tym kwestię poufności komunikacji oraz elementy retencji danych przez sektor telekomunikacyjny. W imieniu Grupy EPL, prace nad tym dokumentem koordynuje poseł Michał Boni.

Wtorek ,11 kwietnia, godz.15:00 – 18:30, sala JAN 2Q2

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco