19.11.2012

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjął wiadomość o zakończeniu trwającej 67 dni głodówki prowadzonej przez Kurdów uwięzionych w tureckich więzieniach. Martin Schulz potępił również eskalację przemocy między Izraelem, a palestyńskim Hamasem.

Otwierając listopadową sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Martin Schulz z zadowoleniem przyjął zakończenie strajku głodowego przez kurdyjskich więźniów oraz informację o złożeniu w tureckim parlamencie projektu ustawy zezwalającej na prowadzenie postępowań sądowych w języku kurdyjskim, co było głównym postulatem protestujących.

Przewodniczący potępił także eskalację przemocy między Izraelem a Hamasem i wezwał obie strony do powściągliwości. "Cywile po obu stronach płacą najwyższą cenę za ten zaklęty krąg ataków i działań odwetowych", powiedział.

Parlament Europejski przeprowadzi debatę poświęconą sytuacji na Bliskim Wschodzie, którą zaplanowano na środę.

Zmiany w porządku obrad

Wspólna debata ws. Systemu Informatycznego Schengen zostanie zastąpiona oświadczeniami Rady i Komisji (wtorek). Dwa sprawozdania Coelho zostaną poddane pod głosowanie we środę. Wtorkowa debata ws. przemysłu hutniczego w UE zakończy się złożeniem wniosku o głosowanie nad projektem rezolucji, które odbędzie się na sesji grudniowej. Debata ws. sytuacji w Strefie Gazy zakończy się głosowaniem nad projektem rezolucji. Debata w środę, głosowanie w czwartek.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco