2011.11.29

Parlamentarzyści omawiają kluczowy szczyt europejski

Sytuacja ekonomiczna i finansowa znajdzie się ponownie w centrum uwagi podczas szczytu Rady Europejskiej 8 i 9 grudnia oraz podczas debaty plenarnej z Komisarzem Rehnem i polskim sekretarzem stanu do spraw Unijnych Mikołajem Dowgielewiczem.

Budżet Unii Europejskiej na rok 2012

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad budżetem Unii. Tego samego dnia będzie się również głosowana poprawka do tegorocznego budżetu. Jest to konieczne, ponieważ Komisji Europejskiej brakuje pieniędzy na dofinansowanie swojej części w projektach zarządzanych przez państwa członkowskie.

Chorwacja na drodze do UE

Przewiduje się, że Parlament da silne poparcie dla przyłączenia Chorwacji do Unii Europejskiej. Już w najbliższy czwartek posłowie zagłosują czy wydać ostateczną zgodę na akcesję. Traktat Akcesyjny musi zostać ratyfikowany i podpisany przez wszystkie 27 państw członkowskich. Chorwacja mogłaby wejść do Unii w 2013 roku.

Kodeks postępowania dla parlamentarzystów: ostateczne głosowanie

Nowy kodeks postępowania dla członków Parlamentu Europejskiego zostanie poddany ostatecznemu głosowaniu podczas posiedzenia plenarnego w czwartek. Dokument określa zasady, których posłowie będą musieli przestrzegać w swojej działalności pozaparlamentarnej, aby uniknąć konfliktu interesów.

Koordynacja polityki gospodarczej efektywniejsza i mniej technokratyczna

W środę Parlament przedyskutuje i przyjmie swoją opinię w sprawie ostatnio zakończonego pierwszego semestru europejskiego, mechanizmu koordynacji polityki gospodarczej i podstawy reform w zarządzaniu gospodarczym. Projekt rezolucji podkreśla przede wszystkim pilną potrzebę reformy systemu, aby zyskał on demokratyczną legitymację, przestając być jedynie projektem technicznym.

Mario Draghi w Parlamencie, po raz pierwszy, jako szef Europejskiego Banku Centralnego

W czwartek rano odbędzie się pierwsza dyskusja parlamentarzystów z nowo mianowanym prezesem EBC, Mariem Draghim. Debatę rozpocznie poseł sprawozdawca, odpowiedzialny za przygotowanie analizy działań EBC w roku 2010.

Lepsze zapobieganie HIV/AIDS

Sprawiedliwszy system dostępu do testów, leczenia i opieki jest potrzebny, żeby ograniczyć liczbę nowych zachorowań na HIV/AIDS – mówi projekt nowej rezolucji. Rezolucja ma być przegłosowana w najbliższy czwartek. Tego dnia również przypada Światowy Dzień AIDS. W 2009 roku zarejestrowano ponad 25 tysięcy nowych zachorowań. Przewiduje się, że około 30 proc. chorych nie wie, że jest nosicielami wirusa.

Będzie umowa o stowarzyszeniu między Unią a Ukrainą? Parlament zagłosuje

Posłowie są skłonni zawrzeć umowę o stowarzyszeniu z Ukrainą, ale chcą, żeby jej władze przestrzegały zasad prawa i umożliwiły opozycji czynny udział w polityce. Formalna zgoda Parlamentu będzie potrzebna w późniejszym etapie.

Ułatwienia dla ruchu przygranicznego w rejonie Kaliningradu

Żeby ułatwić przekraczanie granicy z obwodem kaliningradzkim, cała rosyjska enklawa a także niektóre rejony przygraniczne po stronie polskiej powinny być traktowane, jako jedna z granic Unii Europejskiej – uznała Komisja ds. Wolności Obywatelskich. Umożliwi to ludziom z tego obszaru łatwiejsze przekraczanie granic i ułatwi podróżowanie do okręgów sąsiednich.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco