2011.12.02

We wtorek, 29 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy i pod patronatem, ale niestety jeszcze pod nieobecność Jarosława Wałęsy, szefa nieformalnej grupy „Friends of Free Cuba” odbyło się seminarium „Breakfast with Cuba”.

Seminarium miało na celu umożliwienie wymiany poglądów między przedstawicielami organizacji pozarządowych z EURO CUBA NGO NETWORK oraz innymi zaproszonymi gośćmi obejmując takie ważne tematy jak:

  1. Wspólne stanowisko vs zewnętrzne porozumienia (UE-Kuba) z prawami człowieka, jako ich istotnego elementu.
  2. Prześladowania i molestowania aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego. (563 przypadków w ostatnim miesiącu, sytuacja Damas de Blanco)
  3. Społeczeństwo obywatelskie – Brak wysiłków rządu na rzecz tworzenia i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego na Kubie

Spotkanie otworzył poseł Pablo Zalba (EPL, ES) a jego głównym gościem oraz moderatorem był Profesor Bronisław Misztal – Dyrektor Wykonawczy Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji – międzyrządowej koalicji państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji na świecie.

Seminarium zgromadziło wielu zainteresowanych tematem pracowników Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Organizacji Pozarządowych, Posłów oraz ich asystentów.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco