2011.12.21

Ofiary przestępstw, którym przydzielono ochronę przed agresorem w jednym państwie członkowskim, będą mogły uzyskać podobną ochronę na terenie innych krajów Unii.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przegłosowali dziś nowe regulacje w tej sprawie. Europejski Nakaz Ochrony obejmie m.in. ofiary przemocy ze względu na płeć, molestowanie, uprowadzenie, prześladowanie i usiłowanie zabójstwa.

Przepisy chroniące ofiary przestępstw istnieją już dziś we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale ochrona wygasa, gdy objęta nią osoba przenosi się do innego kraju. Nowa dyrektywa pozwoli na kontynuowanie ochrony także w innym kraju członkowskim.

Dzięki niej ułatwimy podróże ofiarom przestępstw, a utrudnimy je sprawcom. Dzisiaj zrobiliśmy duży krok na drodze ochrony ludzi, którzy na to zasługują.” powiedziała posłanka-sprawozdawca z Komisji Praw Kobiet PE Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP, ES). Posłanka-sprawozdawca Carmen Romero López (S&D, ES) z Komisji Praw Człowieka dodała: „Dzisiaj wprowadzamy ochronę bez granic. Dla tysięcy ofiar przestępstw oznacza to możliwość życia w spokoju.

Parlamentarzyści od początku starali się, by nowa dyrektywa jasno mówiła, że nakaz obejmie wszystkie ofiary przestępstw, nie tylko ofiary przemocy wobec kobiet. Obecnie większość środków przeznaczana jest właśnie na ochronę ofiar przemocy ze względu na płeć. Zgodnie z nowymi przepisami, ochroną zostaną objęte zarówno kobiety, jak i mężczyźni poszkodowani w wyniku różnych rodzajów przestępstw.

Przepisy będą chronić ofiary oraz potencjalne ofiary „przed wszelkimi działaniami przestępczymi drugiej osoby, mogącymi w jakikolwiek sposób zagrozić życiu poszkodowanego, jego fizycznej, psychologicznej i seksualnej nienaruszalności, tak samo jak jego godności i wolności osobistej„. Wspomniane działania to: molestowanie, uprowadzenie, prześladowanie oraz „inne formy przymusu pośredniego”.

Jak to działa?

Osoba, której udzielono ochrony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie tamtejszego prawa karnego, może zażądać rozszerzenia nakazu na państwo, do którego zamierza się przenieść lub już się przeniosła. Wystawienie nakazu i przesłanie go do innego państwa będzie należało do obowiązków kraju, w którym wydano pierwotną decyzję o ochronie.

Europejski Nakaz Ochrony może zostać wydany, jeśli sprawca na terenie pierwszego państwa ma zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania chronionej osoby i/lub do miejsc w których ona przebywa, a także, jeśli ograniczenia zostały nałożone na możliwość kontaktowania się lub zbliżania do osoby, podlegającej ochronie.

Ochrona członków rodzin

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wprowadzili także zapis umożliwiający wystąpienie o ochronę członków rodziny osoby objętej EPO.

Kolejne kroki

Przyjęta dzisiaj dyrektywa ma być uzupełniona oddzielnym prawem odnoszącym się do prawa cywilnego. W maju 2011 Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji o wzajemnym uznawaniu zaleceń ochrony wydanych na podstawie prawa cywilnego. Także ten projekt Rada UE i Parlament Europejski będą przyjmowały na zasadzie współdecyzji.

Irlandia i Dania nie zdecydowały się na uczestnictwo w ENO.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco