2012.01.16

We wtorek posłowie wybiorą nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, rozpoczynając pierwsza rundę tajnych głosowań o godzinie 9.00 rano. 

Do objęcia tej funkcji aspiruje troje kandydatów: Martin Schulz (S&D, DE), Diana Wallis (ALDE, UK) oraz Nirj Deva (ECR, UK). Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi o godzinie 11.00. Jeśli do wyboru dojdzie już w pierwszej rundzie głosowań, nowy przewodniczący weźmie udział w konferencji prasowej o godzinie 12:30.

Przewodniczący Jerzy Buzek ogłosił nazwiska trojga kandydatów otwierając styczniową sesję plenarną w Strasburgu.

Posłowie uczcili również minutą ciszy pamięć Vaclava Havla, byłego prezydenta Czechosłowacji i Republiki Czeskiej oraz hiszpańskiego polityka i dyplomaty Manuela Fraga Iribarne.

Głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących Parlamentu oraz kwestorów odbędą się we wtorek po południu oraz w środę rano.

Głosowania można śledzić w internecie za pośrednictwem EP Live i EBS+

EP Live
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?event=20120117-0900-PLENARY_SESSION&vodtype=Live

EbS+
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=01/17/2012&sitelang=en&page=2&institution=Parliament

Regulamin prac PE, 7 kadencja parlamentarna – styczeń 2012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=PL&reference=TOC

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco