2012.02.02

Walka przeciwko dopingowi, przemocy na stadionach, ustawianiu meczów oraz niejasnym interesom prowadzonym przez agentów sportowych niektórych zawodników wymaga lepszej koordynacji i to na poziomie całej Unii Europejskiej – zakłada rezolucja przegłosowana w czwartek w Parlamencie Europejskim.

„Wprowadzenie Traktatu Lizbońskiego w życie przyniosło rewolucję w sporcie, po raz pierwszy tworząc podstawy prawne dla tego obszaru, artykuł 165″ – powiedział sprawozdawca Santiago Fisas Ayxela (EPP, ES), podczas debaty poprzedzającej głosowanie.

Promowanie sportu dla kobiet

Posłowie wezwali UE do identyfikacji i wyeliminowania wszelkich przeszkód, które mogłyby powstrzymać dziewczęta i kobiety przed uprawianiem sportu. Podkreślili także, że „rodzice imigranci zabraniający dziewczętom udziału w szkolnych zajęciach sportowych lub pływackich nie mogą być tolerowani lub usprawiedliwiani ze względu na powody kulturowe bądź religijne”. I dodali, że większa reprezentacja kobiet we władzach organizacji sportowych – w proporcji do liczby wykwalifikowanych kobiet – może przyczynić się do promowania udziału kobiet w sporcie.

Czarna lista chuliganów

Parlament chce nałożyć zakaz stadionowy, który obowiązywałby na wszystkich europejskich stadionach, i dotyczył wszystkich kibiców, którzy znani są ze swojej skłonności do przemocy lub angażowania się w zachowania dyskryminacyjne. Europejskie bazy danych, skupiające nazwiska osób, na które nałożony został rzeczony zakaz, byłyby dobrym narzędziem dla lokalnych władz w celu upewnienia się czy zakaz jest respektowany podczas wszelkich meczów międzynarodowych rozgrywających się na terytorium określonego państwa. Ponadto parlamentarzyści apelują do krajów członkowskich i władz organizacji sportowych o zaangażowanie się w zwalczanie homofobii i zachowań rasistowskich, na jakie narażeni są sportowcy.

Doping, jako przestępstwo

W celu ochrony sportowców – sugerują posłowie – handel nielegalnymi substancjami podnoszącymi wydajność powinien być traktowany na równi z handlem narkotykami. Żeby skutecznie walczyć z procedurami ustawiania meczy, „prania” brudnych pieniędzy i nielegalnym obstawianiem zakładów, parlamentarzyści chcą, żeby wszystkie te oszustwa traktowane były jak przestępstwa. Ponadto osoby zajmujące się przyjmowaniem zakładów powinny zostać objęte systemem licencjonowania.

Regulacje wobec agentów sportowych

Zawód agenta sportowego powinien podlegać stosownym regulacjom i oficjalnemu systemowi kwalifikowania – przekonują posłowie. Agenci powinni płacić podatki na terenie Unii Europejskiej. W celu uzyskania licencji powinni zobowiązywać się do przestrzegania kodeksu postępowania. Rezolucja zakłada również stworzenie europejskiego rejestru zawodowych agentów. Ci powinni przedstawić listę graczy, dla których pracowali. W dodatku, jak dodają posłowie, zapłata dla agentów za transfery powinna być wypłacana w ratach przez cały okres trwania kontraktu zawodnika, a nie w formie ryczałtu w momencie transferu.

Połączenie nauki z treningami

Władze krajowe powinny zagwarantować, że młodzi sportowcy oprócz treningów sportowych, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w normalnej szkole i na studiach wyższych. Jak dodają posłowie: europejskie uznanie ich kwalifikacji i doświadczeń sportowych powinny zachęcać zarówno zawodników, jak i ich agentów do brania udziału w programach typu „Erasmus”.

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
Głosowanie: 2.02.2012

Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (od dnia  02.02.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie z debaty (pod datą 01.02.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco