2012.02.13

Bezdomni w potrzasku mrozów

Ponad 200 osób, w większości bezdomnych, zmarło w wyniku ostatnich mrozów, które zaatakowały Europę. Dlatego parlamentarzyści będą naciskać na Komisję Europejską, żeby wprowadziła zaproponowaną przez nich we wrześniu 2011 r. strategię na rzecz przeciwdziałania bezdomności.

Przygotowania do Rady Europejskiej

Po raz kolejny sytuacja ekonomiczna w Europie będzie tematem zbliżającej się Rady Europejskiej, która odbędzie się 1 i 2 marca. W środę, Parlament przedyskutuje i przedstawi priorytety przed szczytem, który ma ocenić pierwszy etap tzw. europejskiego semestru – instrumentu oceny koordynacji polityki gospodarczej oraz postępów we wdrażaniu decyzji dotyczących walki z kryzysem.

Włoski premier Mario Monti na posiedzeniu plenarnym

Posłowie przedyskutują ekonomiczną sytuację we Włoszech i w Europie podczas debaty z włoskim premierem Mario Montim, w środę o godzinie 15.00. Liderzy grup politycznych zabiorą glos po przemówieniu premiera.

Sytuacja w Syrii

W środę po południu, przedstawiciel duńskiej prezydencji przedstawi Parlamentowi, w imieniu Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Catherine Ashton, stanowisko w sprawie sytuacji w Syrii. Debata zostanie zakończona przyjęciem rezolucji w tej sprawie.

Rezolucja na temat ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech

W następstwie ożywionej debaty z premierem Węgier Viktorem Orbanem, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym 18 stycznia, parlamentarzyści zagłosują nad rezolucją dotycząca niedawnych zmian politycznych w tym kraju. Tekst rezolucji poruszy najprawdopodobniej kontrowersyjną kwestię nowej węgierskiej konstytucji, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, ustaw implementacyjnych oraz innych zmian, które wprowadził rząd Viktora Orbana.

Parlament przedstawi swoją opinię o wyborach w Rosji

Posłowie zajmą stanowisko w sprawie sytuacji w Rosji w rezolucji, której projekt zostanie przegłosowany w środę. Kwestie prawne dotyczące grudniowych wyborów, niedawne demonstracje i nadchodzące, marcowe wybory prezydenckie – wszystkie te sprawy poruszą posłowie.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących obywateli UE

Debata w sprawie programu pomocy żywnościowej dla potrzebujących obywateli Unii Europejskiej odbędzie się w najbliższy wtorek. Głosowanie – już w środę. Jeśli posłowie poprą zawarty wcześniej kompromis z Radą, program będzie realizowany do końca 2013 roku z rocznym budżetem o pułapie 500 mln euro.

PE o wytycznych w sprawie wzrostu i zatrudnienia

Żeby osiągnąć głębszą koordynację ekonomiczną, kraje członkowskie będą musiały podjąć zdecydowane działania wobec rekomendowanych reform i pokazać wyraźnie, że to robią – zapowiada Parlament w odpowiedzi na przedstawione przez Komisję wytyczne dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Wykorzystanie unijnych funduszy i pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla młodych ludzi

W poniedziałek posłowie zapytają Komisję o jej plany wobec niemal 82 miliardów euro z niewykorzystanych w konkretnych projektach unijnych funduszy strukturalnych i możliwość ich przesunięcia tak, żeby pomóc małym firmom i zmniejszyć bezrobocie wśród młodych ludzi.

Co dalej z europejskimi obligacjami stabilnościowymi?

We wtorek parlamentarzyści przepytają Komisję o stan prac nad zieloną księgą komisji dotyczącą obligacji stabilnościowych. Obligacje te mogłyby stać się źródłem stabilności dla krajów strefy Euro w średnim okresie, jednak aby sprostać obecnym potrzebom konieczne jest wprowadzenie innych instrumentów ? zakłada rezolucja, która zostanie poddana głosowaniu podczas sesji planarnej w środę.

Lepsze warunki dla producentów mleka

Zwiększenie siły przetargowej producentów mleka tak, by zapewnić im przyzwoite ceny za mleko oraz wspomożenie ich w przygotowaniach do zakończenia kwot mlecznych w 2015 r. ? oto główne cele nowych przepisów. Debata ? w najbliższy wtorek. Głosowanie ? w środę.

Nowe przepisy pomogą zwalczać chorobę niebieskiego języka

Już we wtorek Parlament zagłosuje nad nowelizacją przepisów, która umożliwiłaby szersze korzystanie z nowych szczepionek przeciwko chorobie niebieskiego języka. Schorzenie dotyczy przeżuwaczy, takich jak bydło, kozy i owce. Jeśli posłowie poprą zawarte wcześniej z Radą porozumienie w tej sprawie, nowe szczepionki mogłyby być wykorzystywane efektywniej już w tegorocznym sezonie szczepień.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco