2012.03.05

Definicje zwłaszcza taki terminów jak „nadzwyczajne okoliczności” oraz „odwołanie lotu”, muszą być wyjaśnione, dodał sprawozdawca. Lepsza informacja i pomoc dla pasażerów Przewoźnicy lotniczy powinni być zobowiązani do zapewnienia kompetentnej pomocy na każdym lotnisku, które obsługuje ich loty, jak również taniego połączenia telefonicznego, tak by każdy pasażer, którego lot został odwołany lub opóźniony, mógł uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat alternatywnych możliwości kontynuacji podróży i podjąć natychmiastową decyzję, dotyczącą zmiany planu podróży, zmiany rezerwacji i zwrotu kosztów.

Parlament zwraca się także do Komisji Europejskiej o opracowanie standardowego formularza skarg we wszystkich językach Unii Europejskiej, który byłbym wręczany pasażerom w przypadku jakichkolwiek zakłóceń ich lotu. W przypadku bankructwa linii lotniczej pasażerowie, którzy utknęli na lotnisku, powinni zostać odesłani do domu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Ceny z ogłoszenia muszą zgadzać się z tymi rzeczywistymi Rezolucja nawołuje Komisję także do tego, aby zharmonizować zasady dotyczące bagażu podręcznego i zakończyć wreszcie nieuczciwe praktyki przewoźników prywatnych, tj. dodatkowe, nieprzewidziane opłaty za rezerwowanie biletów on-line, niespodziewane zmienianie harmonogramu lotów i wreszcie dyskryminację cenową pasażerów w zależności od tego, w którym kraju rezydują. Wpływ podróży na środowisko powinien być uwzględniony w cenie biletu.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco