2012.03.14

Podstawowe prawa obywateli Unii Europejskiej, takie jak wolność przemieszczania się i niedyskryminacja, znajdą się w centrum zainteresowania we wtorek o 15:00, kiedy w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o budzącej kontrowersje stronie internetowej zachęcającej holenderskich obywateli do przysyłania skarg na imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana głosowaniu w czwartek.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco