2012.03.17

Parlament stanowczo krytykuje uchybienia i nieprawidłowości w sposobie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Rosji. W rezolucji przyjętej dziś zdecydowaną większością głosów, posłowie wzywają Władimira Putina do złagodzenia retoryki wymierzonej przeciwko protestującym i nawiązania z nimi „szczerego dialogu”.

Posłowie uznali, że ostatnie wydarzenia w Rosji związane z przestrzeganiem i ochroną praw człowieka oraz wspólnie uzgodnionych zasad demokratycznych, przepisów i procedur wyborczych nadal dają powody do niepokoju.

Nieprawidłowości w procesie wyborczym

Parlament wyraził ubolewanie, że w trakcie ostatniej elekcji wybór głosujących był ograniczony i apeluje o „dokonanie kompleksowej i przejrzystej analizy wszystkich nieprawidłowości celem wzmocnienia zasad demokratycznych dla potrzeb przyszłych wyborów”.

Rezolucja wskazuje na fakt, że międzynarodowi obserwatorzy z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka działającego w ramach OBWE oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, stwierdzili, że w procedura wyborcza „silnie faworyzowała jednego z kandydatów poprzez uchybienia w procesie rejestracji kandydatów, nierówny i stronniczy sposób relacjonowania w mediach oraz korzystanie z zasobów państwowych na korzyść jednego kandydata”.

Wezwanie do reform

Posłowie zwracają się do prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, by zamienił słowa w czyny i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform systemu politycznego. Wyrażają również oczekiwanie, że „nowy prezydent Federacji Rosyjskiej będzie gotów kontynuować przeprowadzanie zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę uproszczenia zasad rejestracji partii politycznych”.

Rezolucja wzywa wszystkie strony do skorzystania z okazji, jaka nadarza się przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta, i podjęcia decyzji w sprawie kompleksowego pakietu reform obejmującego zmiany w prawie wyborczym. Deputowani zachęcają prezydenta-elekta oraz partie polityczne zasiadające w Dumie Państwowej do podjęcia dialogu z demonstrantami i opozycją.

Wreszcie, Parlament zachęca poszczególne grupy rosyjskiej opozycji demokratycznej, aby ściślej zjednoczyły się wokół pozytywnego programu reform politycznych, oferując w ten sposób obywatelom Rosji wiarygodną alternatywę.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco