2012.03.23

Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na TRZYMIESIĘCZNY STAŻ W BRUKSELI.

Pragnąc przyczynić się do zwiększenia praktycznej wiedzy na temat struktur Unii Europejskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa po raz kolejny ogłasza konkurs dla najlepszych studentów na odbycie stażu w swoim biurze w Brukseli.

Celem stażu jest zgłębienie wiedzy studenta na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych, jak również zapoznanie się z pracą w Biurze Poselskim.

Staż trwa 3 miesiące od października 2012 r. do grudnia 2012 r. Zwycięzca konkursu będzie otrzymywał 1000 euro miesięcznie brutto na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Staż odbyty za zgodą dziekana zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia.

Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego, wysokie wyniki w nauce oraz podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich. Ponadto laureat konkursu powinien interesować się zagadnieniami związanymi z budżetem UE, polityką europejską, społeczną, spójności oraz Partnerstwa Wschodniego. Osoba aplikująca powinna być komunikatywna oraz cechować się wysoką kulturą osobistą.

Do konkursu mogą przystąpić studenci z Wydziału Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii, Zarządzania oraz Ekonomii.

Rekrutacja na wydziałach kończy się 30 kwietnia 2012r. Zachęcamy do aplikowania!

W celu pozyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dziekanatami poszczególnych wydziałów.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco