2012.03.26

Trwająca od 20 lat wojna handlowa pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą, wkrótce dobiegnie końca. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli w środę nowe europejskie koncesje handlowe, które pozwolą utrzymać zakaz importu do Unii Europejskiej wołowiny z hodowli traktowanych hormonami, w zamian zwiększając kwoty importowe na wysokiej jakości wołowinę pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Umowa zwiększy europejskie kwoty importowe na wołowinę wysokiej jakości do 48.200 ton. Stany Zjednoczone i Kanada, zawiesiły już swoje sankcje na produkty pochodzące z 26 krajów członkowskich UE (czyli wszystkich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), których wartość przy dzisiejszych cenach wynosi ponad 250 milionów dolarów. Sankcje te zostały nałożone w odwecie przeciwko wprowadzonemu przed laty przez Unię Europejską zakazowi importu mięsa wołowego nafaszerowanego hormonami.

„To kompromisowe rozwiązanie, które kończy wieloletni spór handlowy. Parlament zrobił krok, który ułatwi europejskim farmerom planowanie produkcji oraz wzmocni transatlantyckie powiązania handlowe„, powiedziała sprawozdawczyni Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EPP, DE).

Parlament nie dokonał żadnych zmian merytorycznych do tekstu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Umowa została już nieformalnie wsparta przez państwa członkowskie. Kwoty importowe na wołowinę zostaną podniesione w sierpniu bieżącego roku.

Historia wojny handlowej

Spór o wołowinie zaczął odciskać swój wpływ na transatlantyckie relacje handlowe w 1988 roku, kiedy to Unia Europejska, przejęta zdrowiem swych obywateli, zakazała sprowadzania wołowiny traktowanej hormonami stymulujących wzrost bydła. W 1996 roku kraje najbardziej dotknięte zakazem importu, czyli Stany Zjednoczone i Kanada, zakwestionowały go na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), a następnie nałożyły sankcje handlowe na produkty pochodzące z UE o wartości odpowiednio 116,8 milionów dolarów amerykańskich i 11,3milionów dolarów kanadyjskich rocznie.

Sankcje te skrępowały europejski eksport i doprowadziły do spadku udziału unijnych producentów w globalnym rynku. Ucierpieli na tym, m.in. producenci: produktów mięsnych pochodzenia wołowego i wieprzowego, serów Roquefort, czekolady, soków, dżemów oraz świeżych trufli.

Rozwiązanie kompromisowe

Porozumienie z maja 2009 roku, które zostało wynegocjowane przez Komisję Europejską i rząd USA, zakłada stopniowe zmniejszenie amerykańskich sankcji na produkty europejskie oraz stopniowy wzrost kontyngentu taryfowego na wysokiej jakości wołowinę, wolną od ingerencji hormonalnej. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zdjęciu sankcji z europejskich produktów już w maju 2011 roku.

Głównymi beneficjentami zniesienia sankcji przez Stany Zjednoczone i Kanadę będą Włochy, z produkcją przeznaczoną na eksport o wartości ponad 99 milionów dolarów, Polska (25 milionów dolarów), Grecja i Irlandia (po 24 miliony dolarów), Niemcy i Dania (po 19 milionów dolarów), Francja (13 milionów dolarów) oraz Hiszpania (9 milionów dolarów).

Procedura: zwykła procedura legislacyjna (współdecydowanie, pierwsze czytanie)

Przyjęty tekst będzie wkrótce dostępny pod poniższym linkiem (14 marca 2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie wideo z debaty (wybierz datę 13.03.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EPP, Niemcy)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1055/Godelieve_QUISTHOUDT-ROWOHL.html

Obserwator Legislacyjny na temat importu wołowiny wysokiej jakości
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0169(COD)&l=pl

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco