2012.04.18

Umowy stowarzyszeniowe negocjowane przez Unię Europejską z Armenią i Azerbejdżanem powinny prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie poprzez promocję pokojowego rozwiązania konfliktu w Górnym Karabachu oraz uzależnienie unijnej pomocy od postępów w przestrzeganiu praw człowieka i wprowadzaniu demokratycznych reform. W rezolucji przyjętej w środę posłowie do Parlamentu Europejskiego uznali, że oba kraje mają jeszcze w tych kwestiach wiele do zrobienia.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego stanowi rekomendację dla Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie linii, jaka powinna być przyjęta w negocjacjach umów stowarzyszeniowych z Armenią i Azerbejdżanem.

Posłowie docenili ambicje Armenii na drodze reform oraz współprace z Azerbejdżanem w dziedzinie energii. Ostrzegli jednak przed łamaniem praw człowieka w kontekście festiwalu Eurowizji w Baku w 2012 roku i wyborów parlamentarnych w Armenii 6 maja.

Konflikt w Górnym Karabachu

Parlament Europejski wezwał oba kraje, by zrobiły więcej dla rozwiązania konfliktu w Górnym Karabachu. Rezolucja potępia militaryzację regionu i zwiększanie wydatków na zbrojenia. Wzywa też kraje członkowskie UE do wstrzymania dostaw broni do Armenii i Azerbejdżanu.

Posłowie wezwali przywódców obu krajów do stonowania języka w wydawanych przez siebie świadczeniach i otwarcia drogi do dialogu.

Sprawozdawcy PE podkreślili, że choć umowy stowarzyszeniowe nie mogą doprowadzić do rozwiązania konfliktu, to Unia powinna wnieść swój wkład w stabilizację regionu przez, na przykład, promowanie wymiany młodzieży, współpracy akademickiej, budowanie atmosfery zaufania podczas negocjowania ułatwień wizowych i umów o readmisji.

Azerbejdżan: pochwały za współpracę w dziedzinie energii, obawy w związku z przesiedleniami przed festiwalem Eurowizji

Rezolucja mówi, że władze Azerbejdżanu powinny zapewnić, by wszelkie wysiedlenia i przesiedlenia mieszkańców w związku z budową infrastruktury na festiwal Eurowizji odbywają się zgodnie z prawem.

Według sprawozdawcy raportu w sprawie Azerbejdżanu, posłanki Anneli Jäätteenmäki (ALDE, FI), współpraca w dziedzinie energii, choć ważna, nie może się rozwijać, jeśli nie są przestrzegane prawa ludzi. "Musimy stwierdzić, że w tej kwestii są w Azerbejdżanie poważne zaległości. Ludzie są aresztowani, a mieszkania przeszukiwane. To jednak nie oznacza jeszcze, że Festiwal Eurowizji powinien być zbojkotowany. Jeśli chcemy pogłębiać współpracę z Azerbejdżanem, dlaczego mielibyśmy bojkotować festiwal?" - powiedziała posłanka.

Armenia: pochwały za europejskie aspiracje, ostrzeżenia przed przemocą w czasie wyborów

 Posłowie docenili reformatorskie wysiłki Armenii we wprowadzaniu unijnych praktyk w wymiarze sprawiedliwości, w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa, a zwłaszcza w sprawach migracji. Podkreślili jednak potrzebę zapewnienia wolnych i sprawiedliwych wyborów parlamentarnych w maju tego roku.

"Wybory parlamentarne zaplanowane na 6 maja będą testem determinacji Armenii na drodze do ustanowienia dobrych relacji z Unią Europejską. Jeśli będą wolne i uczciwe, a wierzę, że takie będą, pokażą, że Armenia poważnie traktuje swoje zobowiązania" - powiedział poseł-sprawozdawca Tomasz Piotr Poręba (ECR, PL).

Rezolucja przypomina, że podczas prób tłumienia demonstracji przez policję w czasie poprzednich wyborów zginęli ludzie. Zwraca też uwagę, że Armenia wciąż ma do przeprowadzenia "przejrzyste i bezstronne śledztwo w sprawie wypadków z 1 marca 2008 roku."

Background

Negocjacje umów stowarzyszeniowych z Armenią i Azerbejdżanem rozpoczęły się w lipcu 2010 roku. W przypadku Armenii udało się dotychczas zamknąć 24 z 28 rozdziałów oraz 13 z 28 w przypadku Azerbejdżanu. Rozmowy o ułatwieniach wizowych trwają od marca tego roku. Wszystkie te porozumienia wymagają zgody Parlamentu Europejskiego.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco