2012.04.18

Zgodnie z przyjętymi w środę przez Parlament Europejski nowymi przepisami, członkowie załogi samolotów, stewardessy i stewardzi, podlegaliby zasadom ubezpieczeń społecznych państwa, w którym zwykle zaczynają i kończą pracę. Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń przysługujących osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą.

Rozporządzenie wprowadza pojęcie „portu macierzystego” załogi lotniczej i personelu pokładowego, które zdefiniowane jest jako miejsce wskazane przez operatora członkowi załogi, z którego członek załogi zazwyczaj rozpoczyna i w którym kończy okres służby i w którym operator nie odpowiada za jego zakwaterowanie.

Dotychczas luki w europejskich przepisach pozwalały tanim liniom lotniczym stosować zasady najmniej uciążliwe dla nich samych, bez względu na kraj pochodzenia członków załogi.

Świadczenia dla bezrobotnych przysługujące osobom samozatrudnionym zagranicą

Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń przysługujących osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą. Definicja ta obejmuje pracowników, którzy powracają do własnego kraju przynajmniej raz w tygodniu.

Jeśli osoba pracująca zagranicą, w jednym z państw członkowskich UE, gdzie odprowadza składki ubezpieczenia społecznego na fundusz dla bezrobotnych, powróci do swojego kraju, w którym nie ma podobnego systemu świadczeń dla bezrobotnych, otrzyma takie świadczenia z kraju, w którym była zatrudniona.

***

Po ponad rocznej dyskusji państwa członkowskie w grudniu ub. roku uzgodniły między sobą stanowisko w sprawie nowelizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009. Parlament uwzględnił stanowisko Rady w swoich poprawkach, aby umożliwić porozumienie i przyjęcie nowych przepisów w pierwszym czytaniu.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco