2012.05.09

Członkowie Parlamentu Europejskiego na ostatniej sesji zgodnie stwierdzili, że rozmowy akcesyjne z Serbią powinny zacząć się jak najszybciej, z optymizmem przyjęli też plan otwarcia czerwcowych negocjacji z Czarnogórą i wreszcie zachęcili pięć państw członkowskich UE do oficjalnego uznania niepodległości Kosowa.

Serbia

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął marcową decyzję Rady o nadaniu Serbii oficjalnego statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej i wezwał do szybkiego rozpoczęcia negocjacji, z zastrzeżeniem, że Serbia musi umacniać swój system demokratyczny i rządy prawa.

Niemniej jednak Parlament jest zaniepokojony przypadkami dyskryminacji mniejszości w Serbii. Wezwał więc rząd w Belgradzie do zapewnienia należytej ochrony mniejszościom narodowym oraz do respektowania praw zasadniczych, włącznie z równym dostępem do rynku pracy i sprawiedliwą reprezentacją tychże mniejszości w instytucjach publicznych. Posłowie przypominają jednocześnie, że wielu serbskich uchodźców starających się o azyl w państwach UE należy właśnie do tych mniejszości.

Rezolucja podkreśla jak istotna jest kontynuacja dialogu pomiędzy Prisztiną i Belgradem. Jednocześnie wyrażono zaniepokojenie starciami pomiędzy żołnierzami NATO i etniczną ludnością serbską, które miały miejsce w drugiej połowie roku 2011.

W rezolucji, posłowie nawołują również Serbię do przeprowadzenia uczciwych wyborów samorządowych 6 maja i wzywają rząd do tego, aby powstrzymał się od organizowania tychże wyborów w północnym Kosowie.

Kosowo

Parlament nawołuje pięć państw członkowskich UE do oficjalnego uznania niepodległości Kosowa, powołując się na decyzje 88 państw, które już to zrobiły.

W rezolucji z zadowoleniem przyjęto nawiązanie dialogu na temat wiz, które zapobiec mają wzrastającej izolacji mieszkańców Kosowa. Parlamentarzyści wyrazili nadzieję, że Komisja zaprezentuje plan działań dla liberalizacji przyznawania wiz jeszcze tej wiosny, poprali oni też plan przygotowania pogłębionej analizy na temat stabilizacji w stosunkach UE – Kosowo i umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską.

Deputowani żywią także nadzieję, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski umożliwi kosowskim sportowcom udział w najbliższych igrzyskach w Londynie.

Kluczowymi wyzwaniami dla Kosowa pozostaje: powrót uchodźców oraz osób przesiedlonych wewnątrz kraju, walka z korupcją i łagodzenie napięć na północy kraju. Dodatkowo Parlament Europejski wzywa ten kraj do przeprowadzania szybkich konstytucyjnych i wyborczych reform.

Czarnogóra

Parlament Europejski podkreśla, iż Czarnogóra uczyniła „znaczący postęp” i aprobuje chęć Rady do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych w czerwcu, chwaląc przy tym wysiłki tego kraju na rzecz wzmacniania przyjaznych relacji z sąsiednimi państwami bałkańskimi.

Zwrócono jednak uwagę na fakt, że kraj ten musi podjąć stanowcze kroki w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Rezolucja wydana przez Parlament Europejski wyraźnie stwierdza, że kwestia ta pozostanie kluczowa podczas całego procesu negocjacji.

Posłowie podkreślają także, że udział kobiet w życiu publicznym i gospodarczym Czarnogóry jest nadal nieznaczny. Parlament zachęca do wprowadzenia praktyk wspierających kobiety, łącznie ze zwróceniem uwagi na równość płac dla kobiet i mężczyzn.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco