2012.05.22

- Panie Przewodniczący! Sugestie sprawozdawcy dotyczące zmiany biernego podejścia oraz podjęcia aktywnych działań, żeby wyprzedzać sytuację, a nie jedynie nadążać za rozwojem wydarzeń, są słuszne i należy się z nimi zgodzić.

Pytanie brzmi, jak się przygotować i jak reagować w sytuacji, gdy połowy tuńczyka błękitnopłetwego mają pod wieloma względami szczególny charakter. Jest oczywiste, że należy zapewnić ochronę tarlisk, narzucić minimalną wielkość tuńczyka do połowu czy przygotować operacje umieszczania w sadzach, nie wspominając o tworzeniu rezerwatów, ale to nie wystarczy. Należy myśleć bardziej globalnie poprzez stworzenie spójności z innymi zobowiązaniami prawnymi. Wiemy, co należy robić, ale często brakuje woli politycznej. Zyski z połowów są tak wysokie, że zachęcają do szkodliwych i oczywiście nielegalnych połowów. Przewidziano środki zarządzania i kontroli międzynarodowej i idziemy w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco