2013.10.10

Klimat bezkarności wokół udziału państw członkowskich w tajnym programie przetrzymywania więźniów, prowadzonym przez CIA, pozwolił na naruszenia podstawowych praw człowieka, jak ujawniły programy inwigilacji prowadzone przez USA oraz niektóre państwa członkowskie UE, uznał Parlament Europejski w czwartek. Posłowie chcą wzmocnienia prawa Parlamentu do prowadzenia dochodzeń w sprawie tego typu naruszeń w UE oraz wzywają instytucje i państwa unii do przeprowadzenia dogłębnego śledztwa.

 

Posłowie są "niezwykle rozczarowani" odmową Komisji Europejskiej, wzięcia poważnie pod uwagę rekomendacji przygotowanych przez Parlament w rezolucji z września 2012 roku, podsumowującej prace Komisji Tymczasowej badającej rzekomy udział państw europejskich w nielegalnym transporcie oraz przetrzymywaniu więźniów organizowanych przez CIA. Na przykład, posłowie po raz kolejny wzywają Komisję Europejską do zbadania, czy prawo UE nie zostało złamane w wyniku udziału w programie CIA.

Parlament, ponownie przekazuje swoje rekomendacje Radzie, nalegając, aby wydała oświadczenie potwierdzające udział państw UE w programie CIA.

Rezolucja odnosi się również do konkretnych państw: Litwy, Rumunii, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Szwecji, Belgii, Grecji, Irlandii, Łotwy i Słowacji. Na przykład, władze Wielkiej Brytanii proszone są o wszczęcie śledztwa dotyczącego torturowania i okrutnego traktowania osadzonych zagranicą.

Trzeba wzmocnić prawo Parlamentu do przeprowadzania dochodzeń

Konieczne jest, wzmocnienie uprawnień śledczych Parlamentu, aby mógł badać przypadki łamania praw podstawowych w UE, włączając w to prawo do przesłuchiwania pod przysięgą ludzi zamieszanych w takie działania, także ministrów rządu, stwierdzono w rezolucji.

Posłowie wzywają Parlament następnej kadencji (2014-2020) do kontynuowania prac Komisji Tymczasowej i do upewnienia się, że jej rekomendacje zostały wzięte pod uwagę a także do zbadania mogących się pojawić nowych okoliczności i pełnego wykorzystania oraz rozwijania własnych uprawnień śledczych.

Demokratyczna kontrola nad służbami wywiadowczymi

Parlament oczekuje, że w wyniku jego śledztwa, dotyczącego programu inwigilacji prowadzonego przez amerykańską Krajową Agencję Bezpieczeństwa oraz organy inwigilacji w niektórych państwach członkowskich UE, zostaną zaproponowane środki skuteczniejszego demokratycznego, parlamentarnego nadzoru nad służbami wywiadowczymi. "Kontrola demokratyczna tego typu agencji i ich działań poprzez odpowiednią kontrolę wewnętrzną, wykonawczą, sądowniczą i parlamentarną jest niezbędna", podkreślono w rezolucji.

Zamknąć bazę Guantánamo

Posłowie wezwali też rząd Stanów Zjednoczonych do zaprzestania używania "drakońskich środków zabezpieczających", które nie pozwalają prawnikom działającym na rzecz zatrzymanych w Guantánamo na ujawnienie informacji dotyczących jakichkolwiek szczegółów ich tajnego przetrzymywania w Europie. Parlament zachęca też USA do jak najszybszego wykonania planu zamknięcia wiezienia w Guantánamo.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco