2014.01.14

17 grudnia 2013 roku w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku odbył się finał III edycji konkursu „Z polską polityką na Ty!”, organizowany przez Klub Myśli Politycznej „Stańczyk”.

Dwuosobowe drużyny, które po eliminacjach dostały się do finału konkursu, miały za zadanie przeprowadzić wywiad z osobą publiczną nt. „Bilans 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej”, lub wziąć udział w debacie z innymi drużynami. Debatujące pary miały obronić lub obalić następujące tezy:.

1. Unia Europejska powinna jak najszybciej stać się federacją na kształt USA
2. Polska powinna przyjąć wspólną walutę Euro w najbliższym możliwym terminie
3. Głos Polski jest w Unii respektowany i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
4. Integracja europejska przyniosła Polsce wyłącznie pozytywne efekty
5. 6 lat rządów Platformy Obywatelskiej przyczyniło się do rozwoju Polski
6. Polska transformacja ustrojowa jest najlepszym przykładem pokojowego przejścia z socjalizmu do demokracji .

Spośród czterech par najlepszą okazała się drużyna z V LO w Gdańsku w składzie: Adam Duchnowski i Piotr Płatkowski. W kategorii wywiad zwyciężyła drużyna z tej samej szkoły. Karol Handzel i Maciej Rusinowicz przeprowadzili wywiad z Januszem Korwinem- Mikke. To właśnie tą zwycięską czwórkę Jarosław Wałęsa - patron honorowy konkursu zaprosił na wyjazd studyjny do Brukseli wiosną 2014r. Następnie zaproszeni goście wysłuchali wykładu posła Jarosława Wałęsy o Parlamencie Europejskim oraz porozmawiali na aktualne tematy.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco