2014.02.05

W ramach mojego mandatu Posła do Parlamentu Europejskiego wspieram wszelkie działania związane z walką z homofobią czy dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Niemniej jednak, głosowałem przeciwko sprawozdaniu pani poseł Ulrike Lunacek w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Głównym powodem mojej decyzji był kontekst formalny tego sprawozdania. Znajdują się w nim zapisy stojące w wyraźnej sprzeczności z zasadą subsydiarności. Zasada ta reguluje zarówno kompetencje UE jak i kompetencje państw członkowskich, czyli pozwala interweniować UE tylko wówczas, gdy przewiduje to Traktat Lizboński – pozostałe kwestie są w wyłącznej kompetencji parlamentów narodowych i rządów krajów członkowskich.

 

W praktyce, raport pani poseł Lunacek jest próbą przymuszenia krajów członkowskich takich jak Polska do uznawania związków partnerskich czy małżeństw homoseksualnych i ich skutków, podczas gdy takowe nie istnieją jeszcze w porządku prawnym naszego kraju (np. związki partnerskie, małżeństwa osób tej samej płci czy adopcja dzieci przez pary homoseksualne etc.). Kwestia wprowadzenia instytucji związku partnerskiego w Polsce jest w wyłącznej kompetencji polskich instytucji konstytucyjnych a nie Parlamentu Europejskiego.

Chciałbym również podkreślić, że jestem zwolennikiem równości i ochrony praw podstawowych obywateli UE. Z tego względu nie mogę zgodzić się na zapisy rezolucji dotyczące pozytywnej dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej np. w zakresie ochrony zdrowia - podkreślam wszyscy obywatele, bez względu na płeć, orientację seksualną etc. powinni mieć równy dostęp do ochrony zdrowia czy innych usług.

Podsumowując, uważam ze powinniśmy walczyć z dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - raport Lunacek jest jednak szkodliwą populistyczną manipulacją i dlatego nie mogłem go poprzeć.

Z poważaniem,

Jarosław Wałęsa

Poseł do Parlamentu Europejskiego

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco