2014.02.05

Jarosław Wałęsa, Paweł Zalewski, Małgorzata Handzlik

Członkowie komisji Handlu Zagranicznego,
Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim*

Parlament Europejski przyjął dziś pakiet poprawek do reformy w sprawie modernizacji instrumentów ochrony rynku, których zadaniem jest ochrona producentów unijnych przed nieuczciwym importem produktów spoza UE.

 

- Ta reforma jest szczególnie ważna dla tych gałęzi polskiego przemysłu, które uzależnione są od importu surowców spoza UE. Ceny tych surowców, sprowadzanych do UE, są często sztucznie zawyżane przez rządy państw trzecich, co uniemożliwia naszym firmom wykorzystanie swojej przewagi technologicznej i lepszej wydajności - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa (PO) Często muszą one, bowiem konkurować z zagranicznymi firmami, które te surowce kupują po sztucznie zaniżonych cenach. Celem rozpatrywanej reformy jest umożliwienie instytucjom unijnym obrony przed tak subsydiowanym importem.

Postępowania ochronne (anty-dumpingowe i anty-subsydyjne) to postępowania prowadzone w Brukseli przez Komisję Europejską i Radę, zmierzające do ochrony producentów europejskich przed „nieuczciwym” importem zbyt tanich towarów spoza UE. Postępowania te prowadzone są na całym świecie, a zasady ich prowadzenia wyznaczone są w WTO. W przeciwieństwie do wielu innych państw (np. USA, Chin, czy Rosji), system postępowań ochronnych w UE jest bardzo liberalny.

- Coraz częściej, państwa posiadające surowce stosują nielegalne metody np. "podwójne ceny" u siebie i na eksport. Powoduje to uprzywilejowanie producentów z krajów trzecich eksportujących do Unii po niższych cenach, gdyż ich koszty produkcji są sztucznie zaniżone. Od dłuższego czasu UE nie potrafi sobie z tym problemem poradzić - dodał Paweł Zalewski, wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego w PE (PO).

W kwietniu bieżącego roku, Komisja Europejska zaproponowała, więc zmianę prawa postępowań ochronnych, której celem jest zniwelowanie tej sztucznej korzyści państw stosujących powyższe praktyki. Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, wbrew stanowisku sprawozdawcy udało się przeforsować zapisy, z korzyścią dla polskiego przemysłu.

- Zaproponowane zmiany były popierane przez polski przemysł, w szczególności polskie hutnictwo oraz przemysł chemiczny, , gdyż obie te branże cierpią z powodu zniekształceń cen importowanych surowców, w szczególności gazu i subsydiowanej stali. Dzięki przyjętym zmianom, nasz przemysł będzie mógł konkurować na równych warunkach z importem - skomentowała poseł Małgorzata Handzlik (PO)

Przegłosowany raport jest stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy i stanowi punkt wyjścia dla dalszych negocjacji. Następnym etapem są rozmowy trójstronne z Komisją Europejską i Radą, podczas których instytucje wspólnie uzgodnią finalny projekt tekstu.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 274 posłów z 27 państw członkowskich UE.

Dalszych informacji udziela:
Agata Byczewska +32 473 84 10 93
Biuro Prasowe Grupy EPL
Klub PO-PSL w PE

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco