2019.03.26

Ponad 200 rekomendacji przeciwko przestępstwom finansowym, nadużyciom podatkowym oraz unikaniu opodatkowania.


Grupa EPL wezwała Wielką Brytanię, by ta pozostała wiarygodnym partnerem w walce z przedsiębiorstwami uchylającymi się od opodatkowania, także po Brexicie.

Eurodeputowany Prof. Dariusz Rosati, nawiązując do wypowiedzi Pani Premier Teresy May o tym, iż „Wielka Brytania planuje wprowadzić najniższy podatek CIT spośród państw G20”, wyraził swoje obawy i ubolewanie nad faktem, że sytuacja ta mogłoby doprowadzić do przekształcenia się Zjednoczonego Królestwa w raj podatkowy, ponadto graniczący bezpośrednio z Unią Europejską.

Parlament Europejski przyjął dziś szereg rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób Europa powinna zwalczać przestępstwa finansowe, a także walczyć przeciwko nadużyciom podatkowym oraz zjawisku unikania opodatkowania.

Jestem głęboko zaniepokojony możliwymi rozbieżnościami, jakie mogą pojawić się tuż po Brexicie pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące przestępstw finansowych oraz nadużyć podatkowych. Różnice te mogą bowiem pociągnąć za sobą nowe zagrożenia gospodarcze, podatkowe czy te dotyczące bezpieczeństwa. Głęboko wierzę w zdrową konkurencję podatkową między państwami. Mam także nadzieję, że Wielka Brytania pozostanie bliskim partnerem w globalnych wysiłkach na rzecz sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania, a także że będzie współpracować ze wszystkimi inicjatywami OECD w tej kwestii” - powiedział Luděk Niedermayer, Współsprawozdawca Parlamentu w przyjętym dziś Sprawozdaniu.

Deputowany Rosati wskazał na wątpliwą rolę Wielkiej Brytanii w polityce podatkowej UE: „Przez wiele lat Wielka Brytania swoiście hamowała proces zatwierdzania przepisów unijnych, by walczyć z przestępstwami podatkowymi. Zjednoczone Królestwo zdawało się także prowadzić działania, by niektóre z jego terytoriów zamorskich nie występowały na tzw. Czarnej liście rajów podatkowych”  - powiedział Rosati, rzecznik i koordynator Grupy EPL w Specjalnym Komitecie ds. Przestępstw Finansowych, Nadużyciom Podatkowym czy Unikaniu Opodatkowania.

Raport zaleca cały wachlarz możliwych do zastosowania środków: „Zniesienie systemów Złotej Wizy, zintensyfikowanie walki z praniem pieniędzy, ściślejsza współpraca w celu zwalczania unikania opodatkowania i oszustw podatkowych oraz aktualizacja systemów podatkowych do wieku cyfryzacji. Oto główne wnioski jakie Grupa EPL czerpie z pracy Specjalnej Komisji”, powiedzieli Rosati i Niedermayer.

Rosati wyraził także niepokój z powodu roli, jaką gra Rosja w wielu skandalach rozpatrywanych w Komisji Specjalnej: "Przypadki prania pieniędzy, wliczając Bank ING, Bank ABLV, Danske Bank czy Deutsche Bank, były powiązane z Rosjanami lub rosyjskim kapitałem. Dodatkowo, z cieszących się zła sławą programów tzw. "Złotych Wiz" często korzystają rosyjscy oligarchowie. Nasza Komisja dowiodła, że Rosjanie i Federacja Rosyjska grają podejrzaną rolę w unikaniu płacenia podatków, uchylaniu się od opodatkowania czy praniu pieniędzy w UE", podkreślił Rosati.

Sprawozdanie zostało przyjęte w Parlamencie Europejskim przez zdecydowaną, ponadpartyjną większość.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco