2019.03.13

W celu ograniczenia zakłóceń dla obywateli i przedsiębiorstw, posłowie głosują w sprawie podróży, transportu lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń społecznych i rybołówstwa.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja Europejska zaproponowała środki nadzwyczajne, mające na celu złagodzenie skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

Środki te obejmują zabezpieczenia prawne programu Erasmus umożliwiające studentom i nauczycielom programu w Wielkiej Brytanii lub z tego kraju ukończenia nauki za granicą, kontynuację europejskiego programu spójności i współpracy transgranicznej pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną oraz przepisy dotyczące utrzymania podstawowych usług lotniczych i drogowych przewozów towarowych oraz autobusowych między UE a Zjednoczonym Królestwem. Powinny one ponadto umożliwić statkom rybackim UE i Zjednoczonego Królestwa tymczasowe kontynuowanie działalności.

Środki nadzwyczajne nie powielają korzyści płynących z członkostwa lub okresu przejściowego. Są one ograniczone w czasie i przyjmowane jednostronnie przez UE pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo przyjmie podobne środki (wzajemność).


Propozycje rozwiązań prawnych przyjęte podczas glosowania w środę, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE:

 

 • Kontynuacja europejskiego programu spójności i współpracy transgranicznej PEACE IV pomiędzy Irlandią, Irlandią Północną i Szkocją
 • Umożliwienie studentom i nauczycielom programu Erasmus w Wielkiej Brytanii lub z tego kraju ukończenia nauki za granicą
 • Zapewnienie, że obywatele UE w Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii w UE-27 zachowają swoje świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nabyte przed wystąpieniem
 • Środki tymczasowe zapewniające, że operatorzy unikną całkowitego przerwania działalności transportowej między Zjednoczonym Królestwem a UE, poprzez umożliwienie brytyjskim operatorom transportu towarowego oraz operatorom autobusowym i autokarowym świadczenia usług między UE a Zjednoczonym Królestwem, pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zapewni równoważny dostęp operatorom unijnym
 • Środki tymczasowe umożliwiające brytyjskim liniom lotniczym świadczenie usług między Zjednoczonym Królestwem a UE, o ile Zjednoczone Królestwo zapewnia równoważny dostęp dla przedsiębiorstw z UE
 • Środki tymczasowe mające na celu przedłużenie okresu ważności kolejowych zezwoleń dotyczących bezpieczeństwa, w celu zapewnienia ciagłości przewozów kolejowych między UE a Zjednoczonym Królestwem
 • Zezwolenie na wywóz niektórych produktów wykorzystywanych do celów cywilnych i wojskowych z UE do Zjednoczonego Królestwa
 • Wniosek dotyczący oceny organizacji dokonujących inspekcji statków, zostanie poddany pod głosowanie w środę o godz. 17.00
 • Wniosek dotyczący dostosowania transeuropejskiej sieci transportowej w celu zapewnienia nowych połączeń morskich między Irlandią a innymi państwami UE oraz ciągłości finansowania infrastruktury, zostanie poddany pod głosowanie w środę o godz. 17.00, oraz
 • Upoważnienie do połowów dla statków rybackich UE na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach UE
 • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco