2019.03.13

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ustanawiające przepisy pozwalające na kontynuację programu Erasmus+  pomimo wyjścia  Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie – w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności bez zmiany kwot przyznanych na program, ani sposobów ich zapewnienia.


Szacuje się, że w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w państwie tym, w ramach Erasmus+, naukę będzie odbywać prawie 14 tys. osób z UE-27, zaś w UE-27 – około 7 tys. osób ze Zjednoczonego Królestwa” - zauważa Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca rozporządzenia z ramienia Komisji Kultury i Edukacji PE.

"Wciąż liczymy, że umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana. Jednak w przypadku gdyby tak się nie stało, oznaczałoby to, że obecni uczestnicy Erasmus+, zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z UE-27 odbywający wymianę studencką w Zjednoczonym Królestwie, musieliby przerwać naukę za granicą. Liczni studenci straciliby punkty zaliczeniowe i musieliby powtarzać cały semestr lub rok akademicki. Oznaczałoby to ogromne problemy zarówno dla nich samych, jak i dla instytucji wysyłających i przyjmujących studentów. W związku z tym musimy być bezwzględnie przygotowani na zapewnienie należytej ochrony i pewności prawnej dla tych osób. Stąd przyjęty dziś plan ratunkowy dla Erasmus+” - podkreśla Bogdan Zdrojewski.

Program Erasmus+ jest jednym z unijnych programów cieszącym się największym zainteresowaniem wśród młodzieży. Od czasu jego wprowadzenia trzy dekady temu, program umożliwił ponad 9 mln młodym Europejczykom wyjazd za granicę w celu nauki.

Środki przewidziane w rozporządzeniu  miałyby zastosowanie do trwających wymian rozpoczętych przed dniem, w którym Traktaty przestaną obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie i stosować się do tego państwa.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco