2014.03.11

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie europosła PO Jarosława Wałęsy podsumowujące działania komisji petycji (PETI), której celem jest zapewnienie obywatelom pozasądowego rozstrzygania sporów, w przypadku, gdy ich skargi są uzasadnione oraz apelujące o skuteczniejsze działanie tejże komisji.

 

- Od 2009 r. zarejestrowaliśmy w Parlamencie Europejskim ok. 10 000 petycji, z czego ponad 60% wchodziło w zakres działań Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że ta liczba będzie stale wzrastać. PETI odgrywa kluczową rolę w nawiązywaniu więzi z obywatelami europejskimi oraz we wzmacnianiu demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji w UE. Musimy, zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby cały ten proces był szybszy, bardziej otwarty, przejrzysty i demokratyczny - powiedział Jarosław Wałęsa.

W swoim sprawozdaniu, europoseł PO podsumował osiągnięcia komisji PETI na przestrzeni ostatnich pięciu lat oraz przedstawił tzw. "nowe perspektywy" dla komisji i alternatywne metody pracy, aby usprawnić jej działanie i nadać jej pracom większą widoczność. - Musimy zwiększyć znaczenie prac komisji petycji poprzez podniesienie jej profilu, jako organu śledczego Parlamentu Europejskiego. Należy również wyznaczać wewnętrznych sprawozdawców ds. sprawozdań rocznych dotyczących głównych obszarów polityki, które są przedmiotem troski obywateli Unii - zaznaczył europoseł PO. Głównymi tematami, które powracały w petycjach składanych przez obywateli UE, i na temat, których PETI zorganizowała liczne wysłuchania publiczne, był m.in. wpływ kryzysu ekonomicznego na obywateli Unii, prawa osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z prawem w zakresie środowiska, działaniem wymiaru sprawiedliwości, swobodnym przepływem osób czy też różnymi formami dyskryminacji.

Parlament Europejski przyjmując dzisiaj sprawozdanie posła Wałęsy opowiedział się również za pogłębieniem współpracy między komisją petycji a pozostałymi instytucjami i organami UE, a także władzami krajowymi w państwach członkowskich, zwłaszcza z komisjami petycji w parlamentach państw członkowskich. - Utworzenie takiego partnerstwa umożliwi wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk oraz bardziej systematyczne i skuteczne przekazywanie petycji na odpowiedni szczebel. Dzięki temu Parlament Europejski będzie bliżej spraw, które są ważne dla obywateli Unii - podsumował Wałęsa.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 275 posłów z 27 państw członkowskich UE.

Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Agata Byczewska,
+32 473841093

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco