2019.03.04

Z uwagi na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r., przemysł rybny reprezentowany przez Europêche przypomina partiom politycznym o znaczeniu tego sektora w Europie, gdyż przynosi on wiele korzyści gospodarkom przybrzeżnym i wiejskim. Sektor rybołówstwa w UE jest nie tylko głównym źródłem żywienia milionów europejskich obywateli, ale także motorem dla zrównoważonego wzrostu. Rybołówstwo, jako wyjątkowa polityka UE, wymaga od ludzi wysokiego poczucia odpowiedzialności, kompetencji technicznych i fachowej wiedzy, aby podejmować rozsądne decyzje w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową. Partie polityczne mają zatem obowiązek wybierać i nominować kandydatów na europosłów spełniających powyższe kryteria podczas tworzenia list wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Bardziej niż kiedykolwiek, czas ponagla przywódców UE do skoncentrowania się na znaczącej roli, jaką odgrywa rybołówstwo, będące siłą napędową gospodarki w wielu regionach Europy. Od wieków działalność ta stanowi integralną część struktury społecznej każdego państwa europejskiego nierozerwalnie związanego z ich tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym. Biorąc pod uwagę społeczno-gospodarcze znaczenie tego sektora, które obejmuje nie tylko właścicieli statków rybackich i rybaków, ale także przemysł przetwórczy i marketingowy, akwakulturę, transport, turystykę, gastronomię, edukację, badania morskie, stocznie i obiekty portowe, Europêche prosi o priorytetowe traktowanie tej podstawowej gałęzi gospodarki, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu żywnościowym, w ramach różnych programów politycznych.

Organizacja Europêche, przypomina, że w niektórych europejskich społecznościach zamieszkujących regiony nadmorskie ponad połowa lokalnych miejsc pracy znajduje się właśnie w sektorze rybołówstwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności, średnio, unijna flota rybacka poławia prawie 5 milionów ton ryb rocznie. To odpowiednik 48 miliardów posiłków rocznie, wystarczająco, aby wyżywić wszystkich w Unii Europejskiej 96 razy. W związku z tym UE ponosi odpowiedzialność za zrównoważone i odpowiedzialne wykorzystywanie swoich zasobów, w tym dostaw żywności.

Co ważniejsze, rybołówstwo jest polityką, dla której Unia posiada wyłączne kompetencje w zakresie regulacji i stanowienia prawa. W tym kontekście Europêche przypomina, że "zarządzanie rybołówstwem nie jest proste". Obejmuje ono i wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie złożonych danych naukowych, skomplikowanych środków technicznych i kontrolnych, złożonych przepisów dotyczących dostępu i podziału kwot, przeplatających się norm bezpieczeństwa i pracy, umów wielostronnych w sprawie handlu i umów międzynarodowych w sprawie połowów, prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska i międzysektorowego zarządzania obszarami morskimi. Wybrani kandydaci będą mieli trudne zadanie skutecznego zrównoważenia tych czynników. Dlatego sektor wymaga od partii politycznych w całej Europie, aby nominowały kandydatów posiadających kompetencje techniczne, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby móc czerpać korzyści z dobrze prosperującego przemysłu rybackiego, zapewniając jednocześnie zrównoważone zarządzanie naszymi zasobami rybnymi.

Daniel Voces, Dyrektor Zarządzający Europêche, oświadczył: "Przed nami wiele wyzwań w następnej kadencji. Połączenie ambitnych i stabilnych celów wyznaczonych przez wspólną politykę rybołówstwa w celu osiągnięcia maksymalnych poziomów zrównoważonego wzrostu do 2020 r., wdrożenie obowiązku wyładunku, niski wskaźnik wykonania obecnego funduszu rybackiego oraz niepewność, którą stwarza Brexit, wszystko to wymaga praktycznych i wyważonych decyzji unijnych decydentów. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe kwestie, każda grupa polityczna powinna, naszym zdaniem, mieć pewnego kandydata do przejęcia wiodącej roli w zakresie rybołówstwa i gospodarki morskiej w Parlamencie Europejskim, aby nadal wspólnie poszukiwać pragmatycznych rozwiązań i dalszego promowania innowacyjnego, zrównoważonego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy sektora rybołówstwa w Europie".
 
 

Press contacts:

Rosalie Tukker, Policy Advisor of Europêche: +32.2.230.48.48 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco