2012.07.02

Parlament Europejski odłożył głosowanie nad propozycją w sprawie europejskiego patentu, po tym jak Rada zapowiedziała zmiany w tekście tej propozycji. Zdaniem sprawozdawców decyzja Rady pozbawia tekst najbardziej istotnych zapisów. Przewodniczący Schulz wyraził również zaniepokojenie sytuacją w Paragwaju, gdzie odsunięto od władzy demokratycznie wybranego prezydenta kraju Fernando Lugo.

Parlament zadecydował o odłożeniu głosowania nad europejskim patentem na wniosek sprawozdawców Bernarda Rapkay'a (S&D, DE) oraz Klausa Heinera Lehne (EPP, DE), w odpowiedzi na zapowiedź usunięcia trzech kluczowych zapisów przez państwa członkowskie.

Poseł Rapkay przypomniał, że Rada zobowiązała się w grudniu ub. roku do przyjęcia propozycji w uzgodnionym kształcie. Wycofanie się z tego zobowiązania byłoby teraz 'skandalicznym naruszeniem' procedury. Rapkay nazwał przepychanki państw członkowskich nad ustaleniem siedziby trybunału patentowego 'bazarowym targiem'. Poseł Lehne przestrzegł, że usunięcie artykułów 6-8 niechybnie doprowadzi ten spór przed Trybunał Sprawiedliwości.

Paragwaj

Przewodniczący Schulz wyraził zaniepokojenie sytuacją w Paragwaju, gdzie 22 czerwca Senat przeprowadził błyskawiczną procedurę impeachmentu i odsunął od władzy demokratycznie wybranego prezydenta Fernando Lugo.

Parlament Europejski, podobnie jak inne organizacje międzynarodowe, z zaniepokojeniem obserwuje rozwój wydarzeń w Paragwaju. Przewodniczący zapowiedział wysłanie delegacji, która na miejscu postara się ocenić sytuację i zarekomendować ewentualne dalsze postępowanie w tej sprawie.

 

Porządek obrad
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20120702+SYN+DOC+XML+V0//PL

Biuletyn
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/newsletter

EP-Live
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/introduction

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx

Konferencje prasowe i inne wydarzenia
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/schedule

Serwis audiowizualny PE
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco