15.02.2019

Więcej funduszy na kulturę, edukację i mobilność w UE

W środę, podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 z proponowanym podwojonym budżetem wysokości 2 806 mld euro. Celem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować MŚP i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. Za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL odpowiedzialny jest poseł Bogusław Sonik. Tego samego dnia posłowie przyjmą program Erasmus+ na lata 2021-27. Jest to program, który cieszy się ogromną popularnością wśród Europejczyków. W 2017 r. skorzystało z niego 800 tys. osób. Europosłowi w swoim sprawozdaniu podkreślają, że nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a także zwrócają uwagę na problem uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE. Zgodnie z apelem Parlamentu, budżet programu na lata 2021-27 został podwojony i będzie wynosić 41 miliardów euro.

Środa, 20 lutego, godz. 9:00-10:00, sala ASP 1G3 

Nowe zasady udostępniania danych sektora publicznego

We wtorek, podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie dotyczące porozumienia Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji w sprawie zmienionej dyrektywy, która ułatwi udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych sektora publicznego. Michał Boni jest sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL i brał aktywny udział w negocjacjach. Zapewnienie szerokiego i swobodnego dostępu do wartościowych, wysokiej jakości danych dotyczących usług finansowanych ze środków publicznych ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia europejskich innowacji w wysoce konkurencyjnych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja, które wymagają dostępu do ogromnej ilości rzetelnych danych. Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i informacji sektora publicznego, jest w pełni zgodna z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Aktualizuje ona ramy, w których określa się warunki udostępniania danych sektora publicznego. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć wynegocjowane zapisy w ciągu dwóch lat, po czym wejdą one w życie. Całkowita bezpośrednia wartość ekonomiczna informacji i danych sektora publicznego pochodzących od przedsiębiorstw publicznych wzrośnie z 52 mld euro w 2018 r. do 194 mld euro do 2030 r. Jednak nie chodzi tylko o gospodarkę – otwarte dane z sektora publicznego są ważne również dla naszej demokracji i społeczeństwa, ponieważ zwiększają przejrzystość i wspierają debatę publiczną opartą na faktach.

Wtorek, 19 lutego, godz. 10:00, sala JAN 2Q2 

Etykietowanie opon – nowe zasady

We wtorek na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie raportu dotyczącego nowych zasad etykietowania opon. Autorem raportu jest poseł Michał Boni. Etykietowanie opon zapewnia konsumentom bardziej ekologiczną, bezpieczniejszą i cichszą podróż oraz pozwala obniżyć emisyjność sektora transportu. Etykietowanie opon umożliwia również dostęp do informacji w zakresie efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu. Nowe zasady włączają bieżnikowanie opon, szczególnie istotne w przypadku opon dla samochodów ciężarowych, których udział w rynku opon bieżnikowanych w Europie wynosi około 30 %, co odpowiada około 5 mln opon. Uwzględnienie bieżnikowania opon ma znaczący wpływ na oszczędność energii i wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym  np. w aspekcie zmniejszenia ilości odpadów. Etykietowanie opon sprzyja staraniom UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez sektor transportu. Przedmiotowa inicjatywa jest częścią trzeciego pakietu „Europa w ruchu”, który wypełnia założenia nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej z września 2017 r. Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią zużycia energii w Unii, natomiast transport drogowy w 2015 r. za około 22% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE.

Wtorek, 19 lutego, godz. 10:00, sala JAN 2Q2 

Nowe przepisy zmniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych

W czwartek, europosłowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) zagłosują nad rozporządzeniem, w sprawie bezpieczeństwa pojazdów i ochrony uczestników ruchu drogowego, autorstwa Róży Thun. Propozycje europosłanki zakładają rozszerzenie katalogu obowiązkowych urządzeń w nowych samochodach. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne dostosowanie prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne czy automatyczne wykrywanie pieszych i rowerzystów na drodze sprawią, że bezpieczeństwo na naszych drogach ulegnie zdecydowanej poprawie.

Głosowanie - czwartek, 21 lutego, godz. 10:00 - 10:30, sala JAN 6Q2

Konferencja prasowa - czwartek, 21 lutego, godz. 10:45, przed salą JAN 6Q2

Konferencja na temat miejskiego rynku nieruchomości

We wtorek, z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Integrupy URBAN, odbędzie się konferencja poświęcona zależności pomiędzy kwestią przystępnego cenowo mieszkalnictwa, a rynkiem prywatnym nieruchomości. Uczestnicy konferencji będą rozmawiali o potrzebie zmierzenia się z narastającym kryzysem mieszkaniowym, związanym z wysokimi cenami, ryzyku wykluczenia społecznego coraz większej liczbie mieszkańców europejskich miast.  W ramach debaty politycy, praktycy oraz pracownicy akademiccy zastanowią się jak można zwiększyć ofertę mieszkań przystępnych cenowo, która ma towarzyszyć zintegrowanemu i zrównoważonemu rozwojowi miast. Będą również dyskutowali nad problemem mieszkalnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli pośredników w wynajmie i handlu nieruchomościami. Wydarzenie będzie także okazją do wymiany najlepszych praktyk i przyjrzenia się niektórym dostępnym narzędziom i rozwiązaniom, które przyczynią się do ochrony praw do mieszkania. Wydarzenie organizowane jest przez Intergrupę URBAN we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem właścicieli nieruchomości miejskich

Wtorek, 19 lutego, godz. 15:00 - 16:30, sala JAN 6Q1 

Wizyta komisarz ds. konkurencji na ostatnim posiedzeniu TAX3

Przyszłotygodniowe, ostatnie posiedzenie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) odbędzie się z udziałem Margrethe Vestager, unijnej komisarz do spraw konkurencji. Posłowie komisji omówią wraz z komisarz stan realizacji zaleceń Parlamentu Europejskiego z Komisji TAXE, TAX2 oraz PANA, a zwłaszcza aktualną sytuację dotyczącą toczących się dochodzeń w sprawie pomocy państwa w zakresie opodatkowania. Głosowanie końcowego raportu TAX3 odbędzie się 27 lutego na posiedzeniu komisji, a w marcu na sesji plenarnej. Prof. Dariusz Rosati jest koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji TAX3.

Wtorek, 19 lutego, godz. 17:30-19:30, sala JAN 6Q2

Z Parlamentami narodowymi o wyzwaniach podatkowych

Obecnie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej jest walka z przestępstwami finansowymi i podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy. Będzie to także jeden  ważniejszych tematów wspólnego posiedzenia Komisji ECON i TAX3 w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego, który zgromadzi europarlamentarzystów i posłów do parlamentów narodowych podczas wspólnych obrad. Prof. Dariusz Rosati, jako koordynujący działania Grupy EPL w Komisji TAX3 i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie długoterminowego rozwiązania dotyczącego opodatkowania cyfrowych gigantów, przedstawi działania Parlamentu Europejskiego na rzecz walki z unikaniem i uchylaniem się od płacenia podatków oraz praniem brudnych pieniędzy.

Poniedziałek, 18 lutego, godz. 17:15-18:10, sala PHS 3C050

 

Pokaz filmu "Dobra zmiana" w Parlamencie Europejskim

Film "Dobra zmiana" w reżyserii Konrada Szołajskiego to dokumentalna analiza dwóch postaw Polek w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich działa w Komitecie Obronie Demokracji, druga w klubie Gazety Polskiej. Co je łączy, co je różni i kiedy następuje zbliżenie, to stara się pokazać reżyser obserwujący ich codzienne życie, wybory i aktywność.  Po pokazie przewidziana jest dyskusja twórców filmu z publicznością.

Wtorek, 19 lutego, godz. 16:30, sala JAN 6Q1

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco