2019.02.12

Przedstawiciele unijnych instytucji doszli do porozumienia w poniedziałek wieczorem, ws. nowych reguł, które zobowiążą sektor publiczny do wykorzystywania wydajnych energetycznie, nisko i zero emisyjnych pojazdów, w szczególności autobusów. Negocjacje w imieniu Parlamentu Europejskiego prowadził poseł Andrzej Grzyb. 

Prawie dwie trzecie emisji powodujących smog pochodzi z transportu drogowego. Musimy z tym walczyć. Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych , a Europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego, który pozwoli mu stawić czoła globalnej  konkurencji” - powiedział poseł  Andrzej Grzyb.

Osiągnięte porozumienie zmienia europejską dyrektywę  o wspieraniu czystych pojazdów, zapewniając, iż część pojazdów drogowych kupowanych przez jednostki administracji państwowej i samorządowej ma być nisko lub zeroemisyjna. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim autobusów, ale i samochodów czy ciężarówek, w zakresie emisji NOx i pyłów oraz dwutlenku węgla. Tym samym dyrektywa przyczyni się do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Jednostki administracji państwowej, niezależnie czy na szczeblu lokalnym, regionalnym czy centralnym, powinny dawać przykład w walce ze smogiem. Zakup zero lub niskoemisyjnych pojazdów, który zaowocuje rozwojem infrastruktury potrzebnej tym pojazdom, np. ładowarek, jest takim działaniem” - podkreślił Andrzej Grzyb.

Dzięki staraniom posła, nowe zapisy zapewnią większą niż początkowo proponowana elastyczność w  kwestii doboru energii napędzających pojazdy uznawane za czyste.  Oprócz priorytetowo traktowanych elektryczności czy wodór, są nimi na przykład biopaliwa, biogaz czy LPG. 

Jest to ważna zmiana, która pozwoli na najlepszą promocję czystego transportu i wesprze użycie nowych technologii, takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane alternatywnymi paliwami. Pomoże nam to lepiej chronić klimat i osiągnąć cele klimatyczne uzgodnione w porozumieniu paryskim z 2015 roku” - dodał Andrzej Grzyb.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco