2019.02.08

Unia celna – bariera ochronna Unii Europejskiej

W przyszłym tygodniu odbędzie się debata oraz głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE. Szczelność systemu celnego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla finansów UE, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa produktów oraz ochrony europejskich konsumentów. Niemniej jednak zbyt skomplikowane przepisy i procedury celne stanowią olbrzymie obciążenie dla przedsiębiorców, w szczególności dla MŚP. W sprawozdaniu znalazł się również zapis mówiący to tym, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, w systemie celnym nie mogą powstać żadne luki umożliwiające nielegalny handel lub uchylanie się od regulowania należności publicznoprawnych przewidzianych w prawie UE.  Prace nad dokumentem z ramienia EPL koordynował europoseł Adam Szejnfeld.

Debata i głosowanie: czwartek, 14 lutego, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Przyszłość polityki spójności - PE przyjmuje wspólne przepisy do 7 funduszy

W przyszłą środę podczas sesji plenarnej Parlament Europejski zagłosuje nad Rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy do siedmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Rozporządzenie to ustanawia wspólne zasady zarządzania powyższymi funduszami w nowym okresie finansowania 2021-2027. Część z zasad stanowić będzie kontynuację dobrych praktyk z poprzedniego okresu finansowania 2014-2020, wzbogacone zostaną jednak o szereg rozwiązań innowacyjnych, takich jak uproszczenia czy też lepsze synergie pomiędzy różnymi instrumentami budżetowymi Unii Europejskiej.

Debata i głosowanie: środa 13 lutego, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027 – głosowanie w Komisji Rozwoju Regionalnego

W czwartek podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego zostanie przeprowadzone głosowanie nad Rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Fundusze te mają na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami. Inwestycje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności wspierać mają przede wszystkim innowacje, małe przedsiębiorstwa, sieci transportowe, technologie cyfrowe, modernizację przemysłu oraz ochronę środowiska.

Głosowanie: czwartek, 14 lutego, godz. 9:00, sala S1, Parlament Europejski, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco