2012.07.03

Zastosowanie bardziej wydajnych urządzeń rejestrujących w ciężarówkach oraz odpowiednie wyposażenie dla kontrolerów pozwoli zapewnić ściślejszą zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski we wtorek przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską w lipcu 2011 roku wyznacza nowe standardy techniczne dla tachografów cyfrowych, które od maja 2006 roku były obowiązkowe dla pojazdów ciężarowych o masie całkowicie przekraczającej 3,5 tony. Według oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską, rozporządzenie to określa szczegółowe zasady użytkowania tachografów, zatwierdza różne typu tych urządzeń, z także zawiera instrukcje dotyczące ich instalacji i kontroli, co ma się przyczynić do ograniczenia dość powszechnych manipulacji.

"Inteligentne" tachografy

W rezolucji przygotowanej przez posłankę Silvię-Adrianę Ticau (S&D, RO), Parlament proponuje zmodyfikowanie oprogramowania współpracującego z systemami  nawigacji satelitarnej (GNSS), by zawrzeć w nim zapisy z początku i końca trasy. Połączony z właściwymi odbiornikami, tachograf będzie mógł nawet zarejestrować wagę pojazdu. W długiej perspektywie, zastosowanie bardziej przyjaznych dla użytkownika tachografów umożliwi łączenie w nich wielu funkcji. 

“Parlamentarna komisja transportu zaproponowała, by od 2020 roku każda ciężarówka, nowa, czy stara, musiała być wyposażona w inteligentne tachografy”, powiedziała posłanka Ticau przed głosowaniem. Władze publiczne powinny również odpowiednio przeszkolić i wyposażyć inspektorów ruchu drogowego, tak by mogli oni natychmiast analizować odczyty z nowych tachografów. „Jednakowe zasady w końcu zaczną być stosowane wszędzie w Unii Europejskiej, to bardzo ważne”, dodała sprawozdawczyni.

Ograniczenie niepotrzebnych kontroli

Dzięki technologii bezprzewodowej transmisji danych, odpowiednie służby będą mogły sprawdzić pojazd zdalnie, bez konieczności jego zatrzymywania. Pozwoli to funkcjonariuszom skupić się tylko na tych pojazdach, z których odczytają budzące wątpliwości dane, dzięki czemu będą wiedzieli, który pojazd zatrzymać do dokładniejszej kontroli. 

Z obowiązku instalowania tachografów będą zwolnione samochody ciężarowe drobnych przedsiębiorców, których głównym zajęciem nie są usługi transportowe i którzy korzystają z tych pojazdów w promieniu do 100 km od siedziby przedsiębiorstwa. Czyniąc ten wyjątek Parlament chciał ograniczyć niepotrzebne koszty administracyjne. 

Procedura:  współdecydowanie, pierwsze czytanie

Treść przyjętej rezolucji będzie dostępna pod tym adresem (wybierz datę 03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie wideo z debaty (wybierz date 02.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawczyni Silvia-Adriana Ticau (S&D, RO)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/36281/Silvia-Adriana_bIC%02U.html

Obserwator Legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=593078

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco