2019.01.25
  • wybory-europejskie.eu
  • Informacje o wszystkich krajach w 24 językach
  • Głosować mogą także obywatele UE mieszkający poza Unią

Cztery miesiące przed wyborami europejskimi Parlament Europejski przedstawia nową stronę, wyjaśniającą jak głosować w każdym państwie członkowskim lub zagranicą.

Strona została zaprojektowana, aby pomóc ludziom w znalezieniu, w jednym miejscu, wszystkich istotnych informacji, których potrzebują. Po raz pierwszy Parlament zaproponował narzędzie, umożliwiające wszystkim oddanie głosu w wyborach europejskich.

Jak głosować krok po kroku

Krajowe zasady głosowania w każdym kraju wyjaśniono w formacie pytań i odpowiedzi. Włącznie z informacjami na temat dnia głosowania, wieku uprawniającego do głosowania, terminów rejestracji, dokumentów niezbędnych do zarejestrowania się w celu oddania głosu, a także progów wyborczych partii politycznych lub całkowitej liczby posłów do PE, którzy mają być wybrani w danym kraju, oraz linki do stron internetowych krajowych organów wyborczych.

Ponieważ informacje te dotyczą konkretnego kraju, strona internetowa zawiera odpowiedzi na temat każdego kraju UE w języku(-ach) urzędowym(-ych) tego kraju oraz po angielsku.

Głosowanie zagranicą

Na stronie internetowej można znaleźć informacje na temat sposobu głosowania z zagranicy (z innego kraju UE lub z kraju trzeciego) lub przez pełnomocnika. Może się to okazać szczególnie istotne, dla około 3 milionów obywateli UE zamieszkujących w Wielkiej Brytanii.

Na stronie można również znaleźć:

  • Sekcję "pytań i odpowiedzi" dotyczących Parlamentu Europejskiego, głównych kandydatów i tego, co dzieje się po wyborach,
  • Informacje dotyczące możliwości zaangażowania się obywateli w podnoszenie świadomości na temat samych wyborów
  • Sekcję poświęconą samym wyborom wraz z wiadomościami dotyczącymi wyborów, zamieszczanymi na głównej stronie internetowej Parlamentu,
  • Link do strony z wynikami wyborów
  • Linki do stron grup politycznych Parlamentu Europejskiego i europejskich partii politycznych
  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco