2019.01.25

Powołanie Instytutu Europejskiego w Kijowie

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotkanie inicjujące powołanie Instytutu Europejskiego w Kijowie. 20 lutego 2019 r. mija pięć lat od krwawych wydarzeń na ulicach Kijowa. To wtedy ginęli ludzie pod flagami Unii Europejskiej. Wielomiesięczny protest był bezprecedensowym wydarzeniem wiary i nadziei na demokratyczną rewolucję dla europejskiego kursu Ukrainy. W dowód upamiętnienia tych historycznych wydarzeń oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się z ideą powołania przy Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki - Instytutu Europejskiego - jako pomnika tamtych wydarzeń, ale i nadziei na wsparcie intelektualne w rozwoju Ukrainy. Zadaniem Instytutu Europejskiego będzie wsparcie eksperckie koncepcji reform państwa, instytucji samorządowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w projektach integracji europejskiej, jak i refleksji w dialogu z Instytucjami Unii Europejskiej. Inicjatorem spotkania jest poseł Michał Boni.

Środa, 30 stycznia godz. 12:30-14:00, sala ASP 3F383, Parlament Europejski 

Jak miasta są przygotowane na starzenie się mieszkańców?

We wtorek, z inicjatywy posła Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbędzie się konferencja “The future of Europe is co-created. Digital public services for age-friendly cities and communities” na temat cyfrowych usług publicznych dla miast i społeczności przyjaznych starzeniu się. Podczas seminarium zostanie przedstawiony europejski projekt Mobile Age, który zapewnia włączenie seniorów do cyfrowych usług publicznych dzięki rozwojowi przyjaznych dla użytkownika aplikacji mobilnych w oparciu o otwarte dane rządowe. Projekt ten został sfinansowany z programu Horyzont 2020, który jest największym programem UE w zakresie badań i innowacji. Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej będą dyskutować z europejskimi samorządowcami i środowiskiem akademickim na temat nowatorskich rozwiązań wprowadzanych w europejskich miastach w celu aktywizacji osób starszych.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, a od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia ona 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 133 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Więcej informacji o Intergrupie: www.urban-intergroup.eu

Wtorek, 29 stycznia, godz. 10:30 - 12:30, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski

Posiedzenie Komitetu Politycznego Zgromadzenia EURONEST

We wtorek, w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in kwestia dezinformacji i walki z nią w sieci, co jest szczególnie ważne przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego oraz podczas kampanii wyborczych w Mołdawii i na Ukrainie. Polska firma EDGE zaprezentuje przed członkami Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów z Armenii, Azerbejdżanu, Ukrainy i Mołdawii praktyczne metody walki z dezinformacją. Współprzewodniczącym Komitetu Politycznego EURONEST jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 29 stycznia, godz. 9:00 -12:00, sala ASP A3G2, Parlament Europejski

Dialog Obywatelski na temat przyszłości budżetu UE po 2020 r. w Krakowie

Jan Olbrycht, jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, będzie uczestniczył w organizowanym w Krakowie Dialogu Obywatelskim pt. "Przyszłość budżetu UE po 2020 - spójność czy elastyczność?". Przedstawi on priorytety Parlamentu Europejskiego dotyczące przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Dialog jest organizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Program konferencji dostępny w linku.

Poniedziałek, 28 stycznia, godz. 11:00, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco