2012.07.03

Od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w urządzenia eCall, które korzystając z numeru 112 będą automatycznie powiadamiać służby ratunkowe o zaistnieniu wypadku, mówi rezolucja przyjęta przez posłów we wtorek. System ten pozwoli na szybsze przybycie służb ratunkowych na miejsce wypadku, co pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych. Rezolucja ma charakter niewiążący.

Współsprawozdawcy prowadzący tą sprawę w Parlamencie Europejskim Olga Sehnalova (S&D, CZ) oraz Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE) przedstawili swoje stanowisko podczas poniedziałkowej debaty: "Nasze sprawozdanie jest wyraźnym sygnałem wobec Komisji, że Parlament Europejski wspiera obowiązkowe wprowadzenie powszechnego europejskiego systemu ratowniczego opartego na darmowym numerze 112.”

Deputowani z ubolewaniem komentują opóźnienia w dobrowolnym wdrażaniu systemu eCall, w który jest wyposażonych tylko 0,4% pojazdów uczestniczących w ruchu. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do opracowania projektu legislacyjnego, który miałby uczynić system eCall obowiązkowym od 2015 roku. Posłowie proszą również Komisję, by w najbliższej przyszłości rozważyła zastosowanie tego systemu do innych pojazdów, takich jak motocykle, autobusy i autokary, czy ciężarówki.

Złota godzina

Zamontowany w pojeździe system eCall korzysta z technologii numeru ratunkowego 112, by automatycznie zawiadomić służby ratunkowe, wskazując miejsce zaistnienia poważnego wypadku drogowego. Rezolucja mówi, że dzięki powszechnemu wdrożeniu tego systemu, wykwalifikowane i dobrze wyposażone jednostki ratunkowe będą mogły dotrzeć na miejsce wypadku w ciągu tzw. „złotej godziny”, co powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych.

Według szacunków podanych w rezolucji, system eCall będzie ratował ok. 2,500 istnień ludzkich rocznie, a także zmniejszy częstotliwość występowania przypadków poważnych obrażeń o 10 do 15%.

Bez dodatkowych opłat

Posłowie wierzą, że powszechnie dostępna usługa eCall powinna być obowiązkowa i dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich kierowców w Europie, bez względu na markę pojazdu.

Technologia jest do tego gotowa

Technologia konieczna do wprowadzenia tego systemu w życie jest już dostępna, a ogólnoeuropejskie normy zostały już ustalone. Posłowie wzywają Komisję, by przedstawiła akt prawny, który zobowiązałby kraje członkowskie do zmodernizowania infrastruktury reagowania kryzysowego tak, by mogła ona obsługiwać zgłoszenia eCall od 2015 roku.

Ochrona danych

Rezolucja zwraca uwagę na to, że system eCall nie może być używany do tego, żeby śledzić pojazd lub by ustalić jego położenie, jeżeli nie był on uczestnikiem wypadku. Głównym celem systemu jest poprawa zarządzania powypadkowego, mówi tekst rezolucji.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

- Przyjęty tekst sprawozdania będzie dostępny pod tym linkiem (wybierz datę 03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

- Nagranie wideo z debaty (wybierz datę 02.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

- Nagranie z konferencji prasowej (wybierz datę 03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/schedule  

- Sylwetka współsprawozdawczyni Olga Sehnalova (S&D, CZ)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96718/Olga_SEHNALOVÁ.html

- Sylwetka współsprawozdawcy Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1852/Dieter-Lebrecht_KOCH.html

- Obserwator Legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=pl&reference=2012/2056(INI)  

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco