2019.01.11

Funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Społecznego

W środę podczas sesji plenarnej europosłowie zagłosują nad projektem rozporządzenia ustanawiającego ramy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+) na lata 2021-2027. EFS+ to fundusz strukturalny, który wspiera rozwój społeczny i gospodarczy UE. W nowej perspektywie finansowej będzie opiewał na nieco ponad 120 mld EUR,  jego zakres zostanie rozszerzony o programy wspierające najbardziej potrzebujących, młodzież, innowacje społeczne i zdrowie. Ponadto, posłowie zadbali, by w nowym rozporządzeniu fundusz w większym stopniu uwzględniał uwarunkowania lokalne i regionalne oraz zagwarantowali specjalną pulę środków na tzw. "gwarancję dla dzieci". Poseł Krzysztof Hetman był sprawozdawcą-cieniem Grupy EPL w komisji  Rozwoju Regionalnego.

Debata: wtorek 15 stycznia, godz.: 15.00-23.00

Głosowanie, środa 16 stycznia, godz.: 12.30

Głosowanie w sprawie Programu Prawa i Wartości

W czwartek podczas sesji plenarnej posłowie zdecydują o ustanowieniu  nowego programu „Prawa i Wartości”. Program przewiduje trzykrotne zwiększenie wsparcia dla organizacji obywatelskich działających lokalnie i na poziomie europejskim na rzecz takich wartości jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe do ponad 1.8 miliarda euro. W negocjacjach o kształcie programu Grupę EPL reprezentował europoseł Michał Boni.

Debata, środa 16 stycznia, godz.: 18.00-24.00

Głosowanie: czwartek 17 stycznia, godz.: 12.00 

UE na rzecz wolności religii - w obronie prześladowanych Chrześcijan

W ramach sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie omówią i zagłosują nad stanowiskiem przygotowanym przez posła dr Andrzeja Grzyba z zaleceniami dla Rady i Komisji Europejskiej ws. zmian w politykach UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii i przekonań na świecie. Dramatyczne dane pokazują, że prześladowania religijne nasilają się, a najliczniejszą prześladowaną grupą na świecie są chrześcijanie. Sprawozdanie zwraca między innymi uwagę na sytuację Asii Bibi, chrześcijanki skazanej na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo w Pakistanie w 2010r. Po niedawnym uniewinnieniu, kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa jej i jej bliskich. We wtorek, po głosowaniu przewidziana jest konferencja prasowa posła Andrzeja Grzyba i wraz z Jánem Figeľem,  Wysłannikiem UE ds. Wolności Religi i Przekonań. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zainicjowały petycję w krajach UE wspierającą sprawozdanie PE.

Debata: poniedziałek,  14 stycznia, godz.: 17.00 - 23.00

Głosowanie: wtorek, 15 stycznia godz.: 12.00

Konferencja prasowa: wtorek, 15 stycznia, godz.: 14.00, sala konferencyjna PE

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco