2018.11.14

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji.

Sprawozdanie przedstawia uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej. Parlament pokazuje swoją wizję jak powinien wyglądać nowy budżet europejski, prezentując szczegółowe liczby dla poszczególnych polityk unijnych, sprzeciwiając się tym samym radykalnym cięciom zaproponowanym przez Komisję Europejską. Posłowie proponują m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) - co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27.  

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji.

Dziś europarlament przyjął stanowisko ws. budżetu UE 2021-27, wypracowane z udziałem silnej delegacji PO. Znacznie korzystniejsze dla Polski niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Niestety obecny rząd ma słabe karty w rozgrywce o pieniądze dla Polski” – powiedział po głosowaniu Janusz Lewandowski.

Dzięki tym wpływom stanowisko Parlamentu Europejskiego silnie podkreśla potrzebę utrzymania poziomu finansowania dwóch głównych polityk Unii Europejskiej - polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Dlatego też europosłowie Platformy Obywatelskiej stają w obronie beneficjentów, inwestycji, polityki spójności, oraz funduszy dla rolników, sprzeciwiając się cięciom zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Dzisiejsze głosowanie potwierdziło, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji w sprawie korzystnego dla Unii Europejskiej nowego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Parlament podtrzymał swoje stanowisko, że nie można finansować nowych zadań ograniczając dobrze funkcjonujące polityki takie jak polityka spójności i wspólna polityka rolna!”- powiedział Jan Olbrycht

Głosowanie zakończyło trwający wiele miesięcy trudny proces uzgadniania wspólnego stanowiska. Misja powierzona polskim europosłom została zakończona sukcesem  - udało się pogodzić skrajnie rozbieżne oczekiwania grup politycznych.

Nowe ramy finansowe będą obowiązywać w latach 2021-27. Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego, jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś największe środki unijne w historii w wysokości 500 miliardów złotych.

Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego, jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś największe środki unijne w historii w wysokości 500 miliardów złotych.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco