19.10.2018

Podsumowanie reform rynku e-commerce z komisarzami

W związku z bliskim wejściem w życie przepisów zakazujących geoblokowania na europejskim rynku, na zaproszenie Róży Thun (przewodniczacej grupy roboczej ds. jednolitego rynku cyfrowego) wiceprzewodniczący KE - Andrus Ansip oraz komisarze: Elżbieta Bieńkowska, Vera Jourova oraz Mariya Gabriel wezmą udział w nadzwyczajnym spotkaniu z europosłami nt. zakonczońych reform e-commerce oraz ich spodziewanych efektów a także dalszych planów. Europoslowie beda rozmawiac z komisarzami m. in. o przepisach zakazujacych geoblokowania, dot. dostarczania przesylek, ochrony praw konsumentow, dot. platnosci elektronicznych oraz VAT w e-commerce.

wtorek, 23 października, godz. 14:45, sala WIC 100, Strasburg 

Głosowanie w sprawie nisko- i zeroemisyjnych pojazdów

W czwartek , podczas sesji plenarnej,europosłowie będą głosować w sprawie projektu dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów, której sprawozdawcą jest poseł Andrzej Grzyb (PSL, EPL).

Celem dyrektywy jest promocja pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z zanieczyszczeniami powietrza w miastach. Jednostki administracji samorządowej i centralnej zostaną zobowiązane by część kupowanych przez nie pojazdów, przede wszystkim w transporcie publicznym, była nisko lub zeroemisyjna. Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony został cel dopasowany do poziomu jego zamożności. Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim swoje stanowisko musi przyjąć Rada, po czym obędą się negocjację międzyinstytucjonalne. Przyjęcie ostatecznego kształtu dyrektywy przewidywane jest na luty 2019.

Czwartek, 25 października, godz.12.00, sala plenarna 

Głosowanie w sprawie raportu na temat Polityk Zatrudnienia i Społecznych w strefie euro

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu głosowany będzie raport na temat Polityk Zatrudnienia i Społecznych w strefie euro, autorstwa Krzysztofa Hetmana. Raport z zadowoleniem odnosi się do pozytywnego trendu w wzrostu europejskiej gospodarki, co przejawia się miedzy innymi w poprawie sytuacji na rynku pracy oraz w zwiększeniu inwestycji. W strefie euro poziom bezrobocia w styczniu 2018 wyniósł 8,6%, co jest najlepszym rezultatem od 10 lat. Sprawozdawca podkreśla zatem, że konieczne jest właściwe wykorzystanie tego pozytywnego trendu. Przede wszystkim niezbędna jest intensyfikacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz zmniejszenia poziomu ubóstwa. Raport podkreśla też konieczność zwalczania niepewnego zatrudnienia jak również poprawy jakości systemów edukacji i lepszego powiązania ich z rynkiem pracy.

Debata, poniedzialek 22 października, godz.17.00

Głosowanie: czwartek 25 października, gidz.12.00

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco