2018.09.21

Jakie powinny być media publiczne?

W środę odbędzie się wysłuchanie na temat roli mediów publicznych w UE oraz wyzwań i zagrożeń, przed jakimi stoją. Konferencję otworzy komisarz Maryia Gabriel wraz z przedstawicielami Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Na przykładzie Polski, Litwy i Austrii przedstawione zostaną modele funkcjonowania mediów publicznych. Obecną sytuację w mediach publicznych w Polsce przedstawi pan Krzysztof Luft, zaproszony na konferencję przez Tadeusza Zwiefkę, jednego z jej współorganizatorów.

Środa, 24 września, godz.: 12.00 – 15.00, sala PHS 5B001 

Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE

W poniedziałek rozpocznie się debata „okrągły stół: skuteczne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE”, organizowana przez posła Andrzej Grzyba, negocjatora z ramienia Parlamentu Europejskiego przeglądu dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów (Clean Vehicles Directive, CVD). Dyrektywa, wykorzystując wiążące cele krajowe dla zamówień publicznych, m.in. samorządów, zmierza do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym i walki ze smogiem.  Jej celem jest też stymulowanie rozwoju nowych technologii w UE w tym elektromobilności z wykorzystaniem baterii lub wodoru oraz  popularyzacja wykorzystania biogazu. O korzyściach i wyzwaniach negocjowanych w UE rozwiązań debatować będą kontr-sprawozdawcy grup politycznych PE do CVD oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, prezydencji Austrii w Radzie UE (do potwierdzenia), stowarzyszeń transportu publicznego (UITP),samorządów (EUROCITIES, Wiedeń), CEEP (Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Usług Publicznych), prpducentów części samochodowych i pojazdów (Solaris, Scania, CLEPA), ogni paliwowych, energii elektrycznej, gazu i biopaliw ( Hydrogen Europe, ABB, Neste, GD4S, Europejskie Stowarzyszenie LPG). Debata będzie transmitowana na żywo via @GrzybAndrzej

Poniedziałek, 24 września, godz.15.00-18.00, sala ASP5E 

Europejski Tydzień Sportu

W niedzielę zainaugurowana zostanie czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu, która ma potrwać do 30 września. W tym roku inicjatywa Komisji Europejskiej odbywa się także poza UE - w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu organizowane są liczne konferencje, wydarzenia i imprezy sportowe mające na celu promocję sportu oraz zachęcenie Europejczyków do aktywności fizycznej. Poseł Bogdan Wenta, Wiceprzewodniczący Intergrupy Sport weźmie udział w panelu Healthy Lifestyle Beyond Borders podczas cyklu wydarzeń zorganizowanych przez KE w Belgradzie.

Europejski Tydzień Sportu, godz.:  15:00-17:00, Belgrad, Serbia 

Kultura w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się prezentacja opinii ws. wniosku dotyczącego rozporządzenia odnośnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Brak konkretnego odniesienia do kultury w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód we wspieraniu inwestycji kulturalnych. Omawiany wniosek odnosi się do dziedzictwa kulturowego, lekceważy jednak kulturę jako całość. Nie odnosi się bowiem do wkładu kultury w rozwój lokalny i regionalny, mimo iż są to aspekty ściśle powiązane z kwestiami edukacji, włączenia społecznego i innowacji. Różnorodny wkład, który wnosi kultura do edukacji i nauczania poprzez rozwój kompetencji i know-how, do rozwoju gospodarczego poprzez przemysły kreatywne i sztukę, a także do włączenia społecznego poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społeczności, uzasadnia w opinii sprawozdawcy zawarcie bezpośredniego odniesienia do kultury w ramach proponowanych celów tematycznych. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 24 września, godz. 14.30-18.30, sala ASP 3G3, PE, Bruksela 

Co dalej z Brexitem?

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie komisji spraw konstytucyjnych pod przewodnictwem Pani Profesor Danuty Hübner. Na posiedzeniu tym odbędzie się miedzy innymi wysłuchanie z ekspertami nt procesu występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz prezentacja dokumentu nt wpływu Brexitu na układ instytucjonalny w Unii Europejskiej. Ponadto na posiedzeniu komisji odbędzie się też wysłuchanie nt. struktur instytucjonalnych i istniejących form pogłębionej współpracy. 

Poniedziałek, 24 września, godz.: 15.15-18.30,  sala PHS 5B001 

Europejskie Forum Nowych Idei

„NOWY GLOBALNY PORZĄDEK CZY NOWY GLOBALNY BAŁAGAN? Świat w nowej wersji: wizja i odpowiedzialność” - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 2018. Organizatorami konferencji są Konfederacja Lewiatan we współpracy z Business Europe, miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Stawiają oni pytanie o nowy globalny porządek, o to jak będzie wyglądał nowy podział świata. W panelu „Polityka energetyczna UE: dokonania, ryzyka, wyzwania” prowadzonym przez byłego premiera RP Jerzego Buzka udział weźmie wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej Maroš Šefčovič. Również z inicjatywy przewodniczącego ITRE odbędzie się Okrągły Stół Premierów, w którym udział wezmą Jyrki Katainen, Ivanna Klympush-Tsintsadze, Enrico Letta, i Herman Van Rompuy. Jyrki Katainen, obecnie wiceprzewodniczący KE weźmie też udział w dialogu obywatelskim nt. przyszłości Europy. W Europejskim Forum Nowych Idei udział wezmą również posłowie Janusz Lewandowski Michał Boni. Więcej informacji: http://efni.pl/

Środa -Piątek, 26 - 28 września, Sopot

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco