2018.09.07

UE pomaga Polsce - ponad 12 mln euro dla Polski na usunięcie skutków zeszłorocznej nawałnicy

We wtorek na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności w celu udzielenia pomocy Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. Na pomoc poszkodowanym regionom przewidziano ponad 12 mln euro, czyli przeszło 50 mln złotych. Autorem sprawozdania jest Janusz Lewandowski.

Wtorek, 11 września, godz. 12.30, Parlament Europejski, Strasburg

Konferencja prasowa o godz. 14.30, miejsce tbc

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE

W poniedziałek odbędzie się prezentacja sprawozdania "W sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE" którego autorem jest Krzysztof Hetman. Wewnętrzne regiony przygraniczne Unii Europejskiej stanowią aż 40% jej terytorium, a mieszka w nich 150 milionów Europejczyków. Wytwarzają one również jedną czwartą europejskiego PKB. Mimo to regiony przygraniczne borykają się z utrzymującymi się przeszkodami, które hamują ich wzrost i rozwój, i w rezultacie osiągają gorsze wyniki gospodarcze niż regiony położone głębiej w państwach członkowskich. Celem sprawozdania było zwrócenie uwagi na najczęściej występujące problemy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań.

Poniedziałek, 10 września, godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg 

Partnerstwo strategiczne UE–Chiny

We wtorek na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się debata, a w środę głosowanie sprawozdania nt. relacji UE z Chinami. Parlament podkreśla, że wspólne działania obu stron powinny opierać się na poszanowaniu wartości takich jak promowanie praw człowieka. W sprawozdaniu zaznaczono, iż sytuacja Tybetańczyków pogorszyła się w ciągu kilku ostatnich lat. Sytuacja Ujgorów wysyłanych do „obozów reedukacji politycznej” również wygląda niepokojąco. Parlament wzywa zatem Chiny do zajęcia się kwestiami poruszonymi w dialogu na temat praw człowieka, wypełnienia międzynarodowych zobowiązań i przestrzegania własnych konstytucyjnych gwarancji poszanowania praworządności. Dlatego Parlament zachęca Hong Kong i władze rządowe do wznowienia reformy ordynacji wyborczej w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie demokratycznego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu wyborczego. Przypomina również o kreowaniu synergii między chińską inicjatywą nowego szlaku jedwabnego a unijną inicjatywą mającą poprawić łączność między Europą a Azją. Sprawozdawcą cieniem raportu jest poseł Julia Pitera.

Wtorek, 11 września, godz. 18.00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 12 września, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg 

Sytuacja na Węgrzech

We wtorek, podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się debata o stanie praworządności na Węgrzech. Jest to reperkusja raportu poseł Sargentini (Zieloni) ws. "propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia". Raport jest własną inicjatywą posłanki, został jednak poparty przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Składa się on z szeregu opinii niezależnych instytucji międzynarodowych, co daje mu status relatywnie obiektywnego. Jeśli podczas głosowania plenarnego raport zostanie przyjęty większością 2/3 głosów posłów obecnych na sali, a Rada UE przychyli się do wniosku Parlamentu, to Węgrów czeka taka sama procedura o stwierdzenie naruszenia praworządności, jaka jest obecnie wdrożona wobec Polski. Głosowanie prawdopodobnie odbędzie się w czwartek w zależności od decyzji ekspertów prawnych PE.

Wtorek, 11 września, godz. 15.00, Parlament Europejski, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco